Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Karo Pharma: Årsstämma 2016 i Karo Pharma AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2016-05-12

STOCKHOLM, den 12 maj 2016 - På dagens årsstämma i Karo Pharma
fattades huvudsakligen följande beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till
förfogande stående medel om 359 757 654 kronor, innefattande årets
förlust om - 61 685 826 kronor, skulle överföras i ny räkning.
Beslutades att vinstutdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret
2015.

Årsstämman beviljade vidare styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet och beslutade om omval av de ordinarie
styrelseledamöterna Anders Lönner, Thomas Hedner, Per-Anders
Johansson och Jean Lycke. Årsstämman valde även Anders Lönner som
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ordinarie ledamöter
och ingen suppleant.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till
ändring av bolagsordningen.

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med 420 000 kronor
till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till envar av
övriga styrelseledamöter.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets
revisor intill årsstämman 2017.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer
för valberedning.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Slutligen bemyndigades styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen
och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om emission av
aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet
ska inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet (vid
tidpunkten för emissionsbeslutet). Emission ska kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail
henrik.palm@karopharma.se

Om Karo Pharma
Karo Pharma är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför
produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården.
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen är sådan som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 12 maj 2016, klockan 21:00.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och
www.newsroom.cision.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/arsstamma-2016-i-karo-pharma-ab-...
http://mb.cision.com/Main/72/2008399/515272.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.