Du är här

2018-07-19

Karo Pharma: KARO PHARMA TREDUBBLAR OMSÄTTNING OCH VINST UNDER ANDRA KVARTALET

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

PERIODEN OCH ANDRA KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 756,5 (281,8) MSEK, varav andra
kvartalet 489,4 (142,5) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 168,5 %,
varav andra kvartalet 243,5 % Tillväxten drevs i huvudsak av förvärv.

· Den organiska tillväxten blev + 7,7 % för perioden varav andra
kvartalet +4,3%. För perioden stod läkemedel för +9,3% och övriga
produkter +6,5%.

· Justerad EBITDA uppgick till 321,0 (93,5) MSEK, varav andra
kvartalet 232,3 (49,7) MSEK vilket motsvarar en marginal på 42,4 %
(33,2 %) för halvåret och 47,5 % (34,9%) för andra kvartalet.
Justerad EBITDA ökade med 243,4% under perioden jämfört föregående
år.

· Bruttomarginalen uppgick till 60,8 % (56,8%), varav andra
kvartalet 63,1% (59,9%)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136,7
(78,5) MSEK, varav andra kvartalet 95,2 (43,6) MSEK

· Resultat per aktie blev 5,07 (0,37) SEK, varav andra kvartalet
3,86 (0,16) SEK

· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid
periodens slut till 333,6 (150,2) MSEK

· Företrädesemissionen för att finansiera LEO förvärvet
övertecknades till 121,8%. Emissionen genomfördes i andra kvartalet
och ökade det egna kapitalet med 1314,7 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

· Karo Pharma slutförde förvärvet av LEO rörelsen från det danska
läkemedelsföretaget LEO Pharma A/S för 260 MEUR med tillträde per den
4:e april 2018

· Karo Pharma har erhållit två "milstones" betalningar från Pfizer
under andra kvartalet om totalt 10 MUSD.

· Förvärvet av LEO-Rörelsen kommer att medföra framtida
skattemässiga vinster i bolaget vilket bidragit till att bolaget
under perioden tagit upp en latent skattefordran om 417,7 MSEK

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST
Rapporten kommer ej att presenteras via telefonkonferens/ audiocast.
ARBETANDE ORDFÖRANDE HAR ORDET
Vi presenterar nu ytterligare ett mycket starkt kvartal för Karo
Pharma. Försäljning och rörelseresultat tredubblades jämfört med
andra kvartalet föregående år. Kvartalet påverkades positivt av att
förvärvade produkterna från LEO ingick för första gången.

Genom LEO-förvärvet som slutfördes under kvartalet kan vi nu redovisa
en betydande skattemässig intäkt genom att bokföra ett värde på våra
tidigare skattemässiga underskott i balansräkningen. Förväntade
kommande vinster innebär att vi nu kan utnyttja våra skattemässiga
underskott ett antal år framåt vilket kommer att ge en stor positiv
påverkan på vårt kassaflöde.

Vidare har vi under andra kvartalet fått ytterligare "Milestones" för
ROR-gamma projektet. Detta har totalt påverkat resultatet med 10
miljoner dollar under andra kvartalet.

Återköp av egna aktier, i syfte att utnyttjas för incitamentsprogram
för ledande personer i bolaget, har påbörjats under andra kvartalet.

Närmast i tiden ligger en affärsmässig konsolidering för bolaget och
eventuella kompletterande förvärv.

Vi har nu kommit långt i vår plan att bygga ett ledande Speciality
Pharma företag i Norden. Nästa steg blir att etablera verksamhet
utanför Norden på ett kontrollerat och lönsamt sätt. Organisationen
får en starkare inriktning mot läkemedel jämfört med övriga
hälsoprodukter i framtiden. Utvecklingen för bolaget ser mycket stark
ut.

Anders Lönner
Arbetande Ordförande

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora
företag (Mid Cap)

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl
08:00..

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/karo-pharma-tredubblar-omsattnin...
http://mb.cision.com/Main/72/2577941/880619.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.