Du är här

2017-10-03

Karo Pharma: TIDEN FÖR UPPKÖPS ERBJUDANDE AV WEIFA ASA UTGÅTT - UPPKÖP FRAMGÅNGSRIKT MED ACCEPTANS FRÅN 97,1 % AV AKT...

STOCKHOLM den 3 oktober 2017

· Vid utgången av erbjudande perioden den 3 oktober 2017 kl. 16.30
(CEST) har Karo Pharma AB ("Karo Pharma") erhållit acceptans av det
offentliga uppköpserbjudandet ("Erbjudandet") om att förvärva
samtliga aktier i Weifa ASA ("Weifa") från aktieägare för totalt 35
414 529 aktier vilket motsvarar ca 97,1 % av det totala antalet
aktier i Weifa på fullt utspädd basis.

· Villkoret för fullföljande av Erbjudandet har därmed uppnåtts.
Enligt villkoren i Erbjudande handlingen kommer kontant likvid
utbetalas så snart som möjligt och senast inom två veckor till de
aktieägare som accepterat budet.

· Efter fullföljandet av det frivilliga uppköpserbjudandet avser
Karo Pharma att initiera tvångsinlösen av resterande aktier i Weifa
enligt gällande lagar samt ansöka om avnotering av bolaget från Oslo
Børs.

· För frågor angående uppgörelse av erbjudandet vänligen kontakta
DNB Markets, Tel: +47 23 26 81 01, E-mail: retail@dnb.no.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017,
klockan 18.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på
www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som
bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och
beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som
genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska
ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande
uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den
information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma
eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande
uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande
uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar
om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet
och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns
ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och
utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller
underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer
innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och
investerares deltagande i Erbjudandet.

VIKTIGT MEDDELANDE:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken
lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i
sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något
erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av
Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med
villkoren i ett sådant dokument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/tiden-for-uppkops-erbjudande-av-...
http://mb.cision.com/Main/72/2359665/731197.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.