Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-12

Karo Pharma: TVÅNGSINLÖSEN AV AKTIER I WEIFA ASA

STOCKHOLM den 12 oktober 2017

· Med hänvisning till börsmeddelandet från Karo Pharma AB ("Karo
Pharma") den 6 oktober 2017 om slutförandet av det offentliga
uppköpserbjudande avseende aktierna i Weifa ASA ("Weifa").

· Karo Pharma äger idag 35 553 352 aktier i Weifa vilket motsvarar
97,48% av Weifas aktiekapital och röster.

· Styrelsen för Karo Pharma har i enlighet med avsnitt 4-25 i den
norska lagen om publika aktiebolag och avsnitt 6-22 i den norska
lagen om värdepappershandel ("LVH") beslutat att genomföra
tvångsinlösen av samtliga återstående aktier i Weifa som inte redan
ägs av Karo Pharma ("minoritetsaktier") med effekt från handelns slut
på Oslo Börs idag.

· I enlighet med avsnitt 6-22 (2) i LVH är det erbjudna
inlösenpriset för varje minoritetsaktie 35 NOK, vilket är detsamma
som kursen i det offentliga erbjudandet.

· Från dagens datum kommer rättigheterna och ägandet av
minoritetsaktierna automatiskt att föras över till Karo Pharma,
vilket innebär att Karo Pharma från och med idag är den verkliga
ägaren till 100 procent av aktierna i Weifa.

· Karo Pharma har erhållit en garanti för avvecklingen av
värdepapperen i inlösenförfarandet i enlighet med avsnitt 6-22 (3)
nr. 3 i LVH.

· Eventuella invändningar mot, eller avslag på, det erbjudna
inlösenpriset måste göras senast den 15 december 2017. Tidigare
aktieägare i Weifa som inte invänder mot, eller avvisar, det erbjudna
inlösenpriset inom denna tidsfrist anses ha accepterat det erbjudna
priset. Avräkning av budpriset till minoritetsaktieägarna kommer att
äga rum senast den 19 oktober 2017.

· Ett brev om tvångsinlösen kommer att skickas till alla tidigare
aktieägare i Weifa vars adresser är kända och vars aktier har
förvärvats genom tvångsinlösen. Dessutom kommer inlösenförfarandet
att meddelas i Brønnøysundsregistrets elektroniska publikation.

· Som ett resultat av det inlösenförfarandet kommer Karo Pharma att
verka för att aktierna i Weifa avnoteras från Oslo Börs. Ett separat
börsmeddelande kommer att publiceras avseende sådan avnotering.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017,
klockan 17.30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på
www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som
bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och
beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som
genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska
ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande
uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den
information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma
eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande
uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande
uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar
om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet
och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns
ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och
utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller
underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer
innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och
investerares deltagande iErbjdandet.

VIKTIGT MEDDELANDE:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken
lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i
sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något
erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av
Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med
villkoren i ett sådant dokument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/tvangsinlosen-av-aktier-i-weifa-...
http://mb.cision.com/Main/72/2366858/735834.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.