Du är här

2017-09-28

Karo Pharma: UPPDATERING AV OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE AV WEIFA ASA - ACCEPTANS AV BUDET FRÅN 90,3% AV AKTIEÄGARNA

STOCKHOLM den 28 september 2017

·
Karo Pharma AB har idag erhållit acceptans av det offentliga
uppköpserbjudandet av Weifa från aktieägare för totalt 32 949 919
aktier vilket motsvarar ca 90,3 % av det totala antalet aktier i
Weifa på fullt utspädd basis. Villkoret för fullföljandet av uppköpet
har därmed uppfyllts.

·
Erbjudande perioden utgår den 3 oktober 2017 kl. 16.30 (CEST) och
kommer inte förlängas ytterligare.

·
Aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet kan göra så genom
att fylla i och signera erbjudande handlingen och returnera den till:

DNB Markets
E-mail: retail@dnb.no
Tel: +47 23 26 81 01
Erbjudande handlingen finns tillgänglig på www.dnb.no/emisjoner.
·
Efter fullföljandet det frivilliga uppköpserbjudandet avser Karo
Pharma att initiera tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med
gällande lagar och att avnotera bolaget från Oslo Börsen.

·
"Vi är mycket nöjda med att ha nått acceptans av budet från mer än 90%
av aktieägarna i Weifa ASA. Detta är ett mycket viktigt steg i att
bygga ett fortsatt lönsamt och dynamiskt Specialty Pharma bolag i
Norden. Synergierna i affären är betydande" säger Anders Lönner,
Styrelse Ordförande i Karo Pharma AB.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se
OM KARO pharma
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017,
klockan 16.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på
www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som
bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och
beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som
genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska
ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande
uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den
information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma
eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande
uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande
uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar
om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet
och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns
ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och
utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller
underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer
innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och
investerares deltagande i Erbjudandet.

Viktigt meddelande:
Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken
lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i
sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något
erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av
Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med
villkoren i ett sådant dokument.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/uppdatering-av-offentligt-uppkop...
http://mb.cision.com/Main/72/2356692/729170.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.