Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-16

Karolinska Development AB (publ): Delårsrapport för januari - juni 2018

STOCKHOLM - den 16 augusti 2018. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - juni 2018. Den fulla
rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

"Vi är stolta över att kunna visa ett positivt resultat i det andra kvartalet,
vilket är ett resultat av den goda utvecklingen i portföljbolagen som bland
annat banat väg för investeringen i Modus Therapeutics av en internationellt
erkänd life science-investerare. Nu ser vi fram emot ett mycket spännande
andra halvår där flera av portföljbolagen förväntas presentera viktiga
resultat från fas II-studier, däribland Modus Therapeutics, Dilafor och
Umecrine Cognition", säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

* Asarina Pharma, meddelade starten av en klinisk fas IIB-studie med
läkemedelskandidaten Sepranolone. Studien kommer att utföras hos patienter
med premenstruell dysforisk störning, den största formen av premenstruellt
syndrom (april 2018).
* Karolinska Development följde upp den partiella exit i BioArctic som
genomfördes under fjärde kvartalet 2017 och avyttrade resterande innehav,
vilket inbringade SEK 12,0 miljoner (april 2018).
* Aprea Therapeutics presenterade initiala positiva resultat vid årsmötet
2018 American Association of Cancer Research i Chicago från den pågående
fas Ib/II klinisk studie av APR-246 hos patienter med myelodysplastiskt
syndrom (april 2018).
* Modus Therapeutics läkemedelskandidat sevuparin beviljades "rare pediatric
disease designation" av US Food&Drug Administration (FDA) för behandling av
barn med sicklecellsjukdom (april 2018).
* Pharmanest tillkännagav Helena Janssons utnämning till ny verkställande
direktör. Hon ersätter Gunilla Lundmark som lämnade sin position efter sju
år (maj 2018).
* Pharmanest ingick ett exklusivt avtal med Acerus Pharmaceuticals
Corporation avseende kommersialisering av Pharmanests gynekologiska
smärtstillande produkt SHACT (Short Acting Lidocaine-produkt) i Kanada (maj
2018).
* Aprea Therapeutics presenterade fortsatt positiv utveckling för
läkemedelskandidaten APR-246 hos patienter med myelodysplastiskt syndrom
vid årsmötet 2018 European Hematology Association (EHA) i Stockholm (juni
2018).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

* Karolinska Development meddelar att HealthCap investerar 60 mkr och blir en
ny aktieägare i Modus Therapeutics enligt en villkorad överenskommelse,
vilken fullbordades efter andra kvartalets utgång. I samband därmed sker en
konvertering av lån från nuvarande aktieägare. Nyinvesteringen och
konverteringen uppgår totalt till drygt 140 mkr. Transaktionen medför en
ökning av Karolinska Developments bokförda värde av dess innehav i Modus
Therapeutics redan i andra kvartalet.

Finansiell sammanfattning

Andra kvartalet

* Periodens resultat, nettoresultatet, under andra kvartalet uppgick till SEK
31,3 miljoner (SEK -21,3 miljoner under andra kvartalet 2017). Vinsten per
aktie var SEK 0,5 (SEK -0,3 under andra kvartalet 2017).
* Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag
uppgick till SEK 26,0 miljoner. Förändringen beror huvudsakligen på
värdeutvecklingen i Modus Therapeutics.
* Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 831,6 miljoner i slutet
av juni 2018, en ökning med SEK 103,0 miljoner från SEK 728,6 miljoner i
slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick vid
samma tidpunkt till SEK 524,7 miljoner, en ökning med SEK 68,1 miljoner
från SEK 456,4 miljoner i slutet av föregående kvartal.
* Intäkterna uppgick till SEK 0,8 miljoner under andra kvartalet 2018 (SEK
0,6 miljoner under andra kvartalet 2017).
* Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det andra
kvartalet uppgick till SEK 54,2 miljoner. De totala investeringarna i
portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life
science-investerare, under andra kvartalet uppgick till SEK 123,4 miljoner.

* Likvida medel minskade med SEK 49,2 miljoner under andra kvartalet och
uppgick till SEK 96,5 miljoner per den 30 juni 2018.

Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - juni
2018
finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsidawww.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla
innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller
funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare
med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt
globalt nätverk.

För mer information:www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 16 augusti 2018 klockan 08:00.

KD Q2 2018 (SVE) Final
http://hugin.info/143071/R/2210905/860897.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.