Du är här

2017-09-13

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition presenterar positiva fas 1b-data...

STOCKHOLM den 13 september 2017. Karolinska Developments portföljbolag
Umecrine Cognition presenterar idag positiva fas 1b-data för sin
läkemedelskandidat GR3027, vilken utvecklas för behandling av hepatisk
encefalopati.

Hepatisk encefalopati (HE) är ett allvarligt tillstånd som bland annat kan
uppträda till följd av skrumplever eller gulsot. Umecrine Cognition är såvitt
känt det enda företag som har en läkemedelskandidat i utveckling för att
minska risken för medvetandestörningar och andra allvarliga CNS-relaterade
symtom i samband med HE.

Resultaten av den nu genomförda fas 1b-studien visar att GR3027 tolereras väl,
inte ger upphov till några dosbegränsande biverkningar och att den
farmakokinetiska profilen är mycket gynnsam. Den placebokontrollerade studien
utfördes på 18 friska individer, där de som behandlades med GR3027 erhöll
stigande doser från 50 mg en gång per dag till 100 mg två gånger per dag
under en period av fem dagar.

"Vi är entusiastiska över de positiva resultaten i fas 1b-studien med GR3027
och ser nu fram emot att Umecrine Cognition tar läkemedelskandidaten vidare
in i fas 2a. Resultaten från denna nästkommande studie förväntas kunna
presenteras redan under 2018", säger Viktor Drvota, vd, Karolinska
Development.

GR3027 har i tidigare försök ("allopregnanolone challenge study") - redan i
doser om 3 mg och 30 mg - visat sig kunna penetrera blodhjärnbarriären och
påverka de kroppsegna CNS-aktiva GABA-steroider som orsakar symtom vid bland
annat hepatisk encefalopati.

Umecrine Cognitions pressmeddelande med anledning av fas 1b-resultaten finns
tillgänglig via följande länk. https://www.umecrinecognition.com/press

För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA
Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella
life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla
innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller
funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare
med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt
globalt nätverk.

För mer information:www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för
offentliggörande den 13 september klockan 08:00.
Press Release Umecrine september 2017 (SE)
http://hugin.info/143071/R/2133558/816011.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.