Du är här

2017-05-16

Karolinska Development: Delårsrapport för januari - mars 2017

STOCKHOLM - den 16 maj 2017. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm:
KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari -mars 2017. Bolaget
kommer att hålla en telekonferens och webbpresentation 17 maj kl 14.00 CEST -
se ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på
bolagets hemsida.

Jim Van heusden, CEO, kommenterar:
"

* "Jag är mycket stolt över det vi uppnått på Karolinska Development de
senaste två åren och jag är övertygad om att Bolaget nu är i en mycket
starkare position för att leverera värde som ett nordiskt investmentbolag
inom life science. Givet dessa framsteg tror jag att det nu är rätt
tidpunkt för Viktor Drvota att ta över som VD. Med den nyligen slutförda
kvittningsemissionen har Karolinska Developments egna kapital stärkts och
den övergripande finansiella riskprofilen förbättrats. Vi har också sett
våra läkemedelsbolag göra betydande kommersiella framsteg under det första
kvartalet, speciellt i USA. Tillsammans med Bolagets portfölj av spännande
läkemedelsbolag, som är inställda på att leverera ett antal
värdegenererande milstolpar under de kommande 12-18 månaderna, är
Karolinska Development redo att leverera signifikant värde för sina
aktieägare."

Höjdpunkter under första kvartalet 2017

* Karolinska Development genomförde en kvittningsemission av aktier, vilken
beslutats av styrelsen och sedan godkändes på en extra bolagsstämma den 8
mars 2017. Syftet var en nödvändig förstärkning av Bolagets egna kapital
för att på så sätt förbättra Bolagets övergripande riskprofil. Den erbjudna
teckningskursen i kvittningsemissionen var SEK 6,17 per ny B-aktie och de
maximala intäkterna från emissionen uppgick till SEK 451 miljoner.
Konvertibelinnehavare accepterade kvittning av SEK 67 miljoner av bolagets
konvertibelskuld och som ett resultat har 10 871 698 nya B-aktier utfärdats
(mars 2017).

* Karolinska Developments Chief Investment Officer Viktor Drvota befordrades
till vice VD (mars 2017).
* Dilafor påbörjade en fas IIb-studie med tafoxiparin för kvinnor som har
utdragen förlossning (januari 2017).
* OssDsign erhöll 510(k) FDA-godkännande för att marknadsföra OSSDSIGN®
Cranial PSI i USA och förbereder sig för att lansera produkten (januari
2017). Bolaget ingick ett avtal med Matador Medical Inc angående
distribution av OSSDSIGN® Cranial PSI i USA. (februari 2017).
* OssDsign ingick nya partnerskapsavtal i Italien, Spanien, Schweiz,
Österrike och Nederländerna för kommersialiseringen av dess medicinska
implantat för kranie- och ansiktsrekonstruktion. De nya avtalen kan läggas
till de befintliga partnerskapen i Storbritannien, Norden och ett antal
marknader utanför Europa (januari 2017).
* Promimic utsåg Magnus Larsson till VD efter Ulf Brogren, som flyttat till
USA för att leda Promimic Inc., bolagets nya säljorganisation i Nordamerika
(januari 2017).
* KDev Investments (en investeringsfond samägd av Karolinska Development och
Rosetta Capital) avyttrade hela aktieinnehavet i Inhalation Sciences Sweden
AB (ISS) till det svenska investmentbolaget Råsunda Förvaltning AB och två
andra köpare. Karolinska Development bibehåller ett ekonomiskt intresse i
ISS genom ett avtal om tilläggsköpeskilling (februari 2017).
* Oncopeptides AB genomförde en lyckad börsintroduktion ("IPO") på Nasdaq
Stockholm. Karolinska Development har ett avtal om fem procents
tilläggsköpeskilling med Industrifonden avseende Oncopeptides.
Tilläggsköpeskillingen har ett marknadsvärde på SEK 26,7 miljoner, baserat
på Oncopeptides totala marknadsvärde vid listningen den 22 februari 2017,
och erhålls när Industrifonden avyttrar sitt innehav i Oncopeptides.
* Umecrine Cognition meddelade att den första patienten rekryterats till
deras fas Ib/IIa-studie med GR3027 för hepatisk encefalopati (mars 2017).

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

* Karolinska Development meddelade resultatet av kvittningsemissionen (april
2017).
* Bolaget meddelade att styrelseordförande Bo Jesper Hansen och VD Jim Van
heusden beslutat avgå och att Viktor Drvota befordras till ny VD (april
2017).
* Bolagets valberedning har föreslagit att Niclas Adler väljs till ny
ordförande vid bolagsstämman i maj 2017 (april 2017).
* Umecrine Cognition presenterade resultat från sin fas Ia studie vid EASL
International Liver Congress 2017 (april 2017).
* Modus Therapeutics meddelade att Ellen K. Donelly, Ph.D utsetts till VD
(april 2017).

Finansiell sammanfattning

* Portföljens totalt verkliga värde uppgick till SEK 431,7 miljoner i slutet
av mars 2017, en ökning från SEK 405,2 miljoner i slutet av december 2016.
Netto verkligt värde av portföljen var SEK 172,6 miljoner i slutet av mars
2017, en ökning med SEK 23,2 miljoner jämfört med slutet av december 2016.
* Resultatet av förändringen i portföljens verkliga värde uppgick till SEK
-5,7 miljoner. Minskningen berodde huvudsakligen på en reduktion av
verkligt värde i Lipidor efter den senaste finansieringsrundan i mars 2017,
i vilken Karolinska Development inte deltog.
* Omsättningen uppgick till SEK 0,6 miljoner under första kvartalet (SEK 0,6
miljoner under första kvartalet 2016). Nettoförlusten uppgick till SEK 25,2
miljoner (förlust med SEK 100,1 miljoner under första kvartalet 2016).
Vinsten per aktie var SEK -0,5 (SEK -1,9 under första kvartalet 2016).
* Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det första
kvartalet uppgick till SEK 28,9 miljoner. De totala investeringarna i
portföljbolagen, genomförda av andra specialiserade life
science-investerare under första kvartalet uppgick till SEK 53,1 miljoner.
* Likvida medel minskade med SEK 36,8 miljoner under första kvartalet och
uppgick till SEK 211,3 miljoner per den 31 mars 2017.
* Efter kvittningsemissionen av B-aktier uppgick moderbolagets egna kapital i
slutet av mars 2017 till SEK 46,5 miljoner.

Telekonferens och webbpresentation

Bolaget håller en telekonferens och webbpresentation 17 maj kl 14.00 CEST.
Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före
telefonkonferensens start:

* Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74
* Från USA: +1 855 753 22 30
* Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:

http://edge.media-server.com/m/p/5uihaf3q

Presentatör: Jim Van heusden, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jim Van heusden, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 72 858 32 09, e-mail: jim.van.heusden@karolinskadevelopment.com

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson
Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att
identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av
bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i
patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag
runt ledande forskare inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna
ledningsgrupper och rådgivare, genom finansiering tillsammans med
internationella investerare som är specialiserade inom sektorn för att ge
störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade mot innovativa
behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång
erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med
tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information:www.karolinskadevelopment.com

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ)
(Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Jim Van heusden för
offentliggörande den 16 maj 2017 klockan 18:00.

KD Q1 2017 (SVE)
http://hugin.info/143071/R/2105205/798999.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.