Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-11

Kemira Oyj: Kemira Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016

Kemira Oyj

Pörssitiedote
11.2.2016 klo 8.30 (CET+1)

Varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdään seuraavat ehdotukset:

* Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
* Tilintarkastajan palkkioista päättäminen ja tilintarkastajan valinta
* Omien osakkeiden hankintavaltuutus
* Osakeantivaltuutus

Kemira Oyj:n neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta koostuvan
nimitystoimikunnan hallituksen jäsenmäärää, hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja jäsenten valintaa ja hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle julkaistiin 21.1.2016.
Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 21.3.2016 klo 13.00
Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan 25.2.2016 Helsingin Sanomissa ja Kemiran
internetsivuilla.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,53 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
23.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 6.4.2016.

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle
Deloitte&Touche Oy:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus").

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja
hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan
Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan
vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä
siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi
yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön
sakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai,
jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden
maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu
osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2017 saakka.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
010 862 1690

Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
010 862 1255

Kemira
on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä
teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja
kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja
raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja
kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2015 Kemiran liikevaihto
oli 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 4 700. Kemiran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kemira.fi

Link to the release
http://hugin.info/3008/R/1985154/727976.pdf
Linkki tiedotteeseen
http://hugin.info/3008/R/1985154/727973.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kemira Oyj via Globenewswire

HUG#1985154

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.