Du är här

2017-09-20

KI: BUDGETEN GER BEGRÄNSADE JOBBEFFEKTER PÅ KORT SIKT

STOCKHOLM (Direkt) Regeringens åtgärder på arbetsmarknaden väntas ge
begränsade effekter på kort sikt.

Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i en kommentar till höstbudgeten.

De konstaterar att regeringen är något mer optimistisk om svensk BNP-tillväxt
2017-2018 än KI, delvis som en effekt på de ofinansierade reformerna för 40,7
miljarder kronor för 2018, vilket är mer än KI räknat med.

Regeringens något mer optimistiska syn om BNP-tillväxten bidrar till att de
även är något mer optimistiska om utvecklingen på arbetsmarknaden. Regeringen
förutser därmed att arbetslösheten faller till 5,9 procent nästa år, vilket
är betydligt lägre än de 6,4 procent Konjunkturinstitutet räknade med i
augusti.

De nya reformer som presenteras inom arbetsmarknadsområdet bedöms däremot
sammantaget ha begränsade effekter på sysselsättningen och arbetslösheten på
kort sikt.

Det finns stora utbildningsbehov till följd av det tidigare stora inflödet av
flyktingar. KI:s bedömning är att det är positivt att satsa på
arbetsmarknadsnära utbildning.

Fler personer i utbildning leder dock till färre personer i arbetskraften.
Därmed blir både sysselsättningen och arbetslösheten något lägre än de annars
blivit.

På längre sikt är effekterna beroende av hur mycket utbildningen ökar
individernas jobbchanser. Dessa effekter är mycket svåra att uppskatta.

KI:s bedömning är att ett utökat antal utbildningsplatser även bidrar till att
hålla nere jämviktsarbetslösheten. Utan det utökade antalet
utbildningsplatser i budgetpropositionen skulle den genomsnittliga
utbildningsnivån hos befolkningen bli lägre, vilket skulle öka
jämviktsarbetslösheten till följd av sämre matchning.

KI är kritiskt till delar av miljösatsningen för att de dåligt harmonierar med
EU:s politik på respektive område, och inte sällan motverkas de effekter som
uppstår i Sverige av effekter i övriga medlemsstater. För andra satsningar
anser KI att det saknas motiv eller att det är tveksamt om satsningarna
verkligen kommer ha avsedd effekt.

KI konstaterar även att regeringens prognos pekar mot att det strukturella
sparandet kommer att uppgå till 0,6 procent av BNP nästa år. KI:s bedömning
är att regeringens prognos för det strukturella sparandet bygger på en något
för optimistisk syn på ekonomins långsiktiga produktionspotential.

"Den allmänna osäkerheten om ekonomins underliggande produktionspotential
innebär att det finns risker förenade med att redan nu avisera omfattande
reformer för 2019 och 2020 utöver de reformer som föreslås för 2018", skriver
KI.

Upptrappningen av statsbidragen till kommunsektorn 2019 och 2020 kan dock vara
motiverade för att underlätta kommunsektorns planeringsförutsättningar.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.