Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-13

KI: HÖGRE RISK ARBETSLÖSHET I BRANSCH MED LÅG LÖNEANPASSNING

STOCKHOLM (Direkt) I branscher där de centrala avtalen är särskilt styrande
tycks lönerna inte i samma utsträckning påverkas av arbetsmarknadsläget.
Istället möter arbetstagare inom dessa branscher högre risk för att bli
arbetslösa.

Det skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin Lönebildningsrapport på fredagen.

KI konstaterar att i stora delar av den privata sektorn anpassar sig lönerna i
betydande grad till det regionala arbetsmarknadsläget. Mer flexibla löner
minskar därigenom variationer i arbetslöshet över en konjunkturcykel.

Men det finns skillnader i löneanpassning mellan olika branscher beroende på
hur lönerna sätts och hur lönestrukturen ser ut. Lönerna tycks inte påverkas
av det regionala arbetsmarknadsläget i branscher där de centrala avtalen är
särskilt styrande. Dessa branscher sysselsätter också i större utsträckning
personer med högre risk för arbetslöshet.

"Resultatet för arbetstagarna av vikande efterfrågan inom branschen blir
istället mer frekventa perioder utan arbete", skriver KI.

De skriver även att produktivitetstillväxten varit svag i Sverige sedan
finanskrisen, även om detta är ett internationellt fenomen som indikerar att
det åtminstone delvis beror på gemensamma förklaringsfaktorer.

Möjliga förklaringar är exempelvis avtagande effekter från IT, lägre tillväxt
i de teknologiskt mest avancerade länder och en utdragen lågkonjunktur som
resulterat i låga investeringar.

På övergripande och sammantagen nivå dämpas också produktivitetstillväxten
något genom att svensk industrisektor krymper samtidigt som tjänstesektorn
växer. Tjänster är per definition mer personalkrävande med lägre
produktivitet som följd.

En branschvis jämförelse av produktivitetsnivåer mellan olika länder visar att
Sverige är Europaledande inom tillverkningsindustrin.

Tillverkningsindustrin är konkurrenskraftig och den sjunkande
sysselsättningsandelen inom industrin bör inte tolkas som att
konkurrenskraften är svag.

I vissa tjänstebranscher såsom hotell och restaurang, partihandel och delar av
transportsektorn är produktivitetsnivån i Sverige förhållandevis låg och en
bra bit från de ledande länderna.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.