Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

KI: LÖNEAVTAL HJÄLPER INTE RIKSBANKEN ELLER ARBETSKRAFTSBRIST

STOCKHOLM (Direkt) Nuvarande form för det normerande industriavtalet, som ger
löneökningar på 6,5 procent på tre år, hjälper inte Riksbanken att få upp
inflationen till målet på 2 procent och gynnar inte heller
relativlöneförändringar med högre löneökningar i bristyrken i inhemsk
tjänstesektor.

Det säger Åsa Olli Segendorf, chef för Konjunkturinstitutets enhet för
arbetsmarknad och prisbildning, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Avtalen hjälper inte Riksbanken att få upp inflationen till 2 procent och
gynnar inte heller relativlöneförändringar som kan behövas , så att utbudet
av arbetskraft mer riktas mot branscher med brist. Inhemska branscher som
behöver anställa hålls tillbaka lite grann", säger hon.

Liksom många andra bedömare ser KI svårigheter för Riksbanken att få upp
inflationen till 2 procent med nuvarande löneavtal.

"Vi tycker att det är viktigt med en hög trovärdighet för Riksbankens
inflationsmål, annars blir det svårt att förhandla om priser och löner.
Därför är det bra med en stabil lönebildning. Just nu hjälper dock
löneavtalen inte Riksbanken att nå målet fullt ut", säger hon.

I normala fall är låga löneökningar bra för sysselsättningen, bland annat
eftersom Riksbanken då kan bedriva en mer expansiv penningpolitik. Men i
dagens läge, med minusränta och stora tillgångsköp, är Riksbankens
möjligheter att belöna låga löneavtal begränsade.

Mekanismen finns dock fortsatt där, i april utökade Riksbanken
statsobligationsköpen och sköt kommande räntehöjningar längre in i framtiden
med en ganska tydlig hänvisning till att de löneavtal som slutits talar för
en långsammare inflationsuppgång.

"Men frågan är hur effektivt det är med 15 miljarder kronor i utökade
statsobligationsköp. Det är inte säkert att låga löneökningar leder till
högre sysselsättning i ekonomin totalt sett nu. Det finns risker med både för
låga och för höga löneökningar när Riksbankens möjligheter att bemöta
lönebildningen är begränsade", säger Åsa Olli Segendorf.

Ett annat problem som Konjunkturinstitutet ser med lönebildningen är att den
inte gynnar relativlöneförändringar som kan få arbetsutbudet att riktas mer
mot inhemska bristsektorer.

"Lönerna i offentlig sektor, inte minst bristyrken, skulle sannolikt varit
högre och även skatterna, men det är samtidigt vad medborgarna efterfrågar
och vill ha", säger Åsa Olli Segendorf.

Hon påpekar att Konjunkturinstitutets uppdrag är att se till hela
samhällsekonomin och inte en enskild sektor. Svensk exportindustri skulle
kunna förlora på högre löneökningar, men det skulle alltså kunna finnas andra
samhällsekonomiska vinster.

"Vi lägger inte oss i hur lönerna förhandlas, men vi kan belysa för- och
nackdelar med olika former. En fördel med industriavtalet är att det har en
hög trovärdighet", säger hon.
---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.