Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-12

KINA: PARTIKONGRESSEN VIKTIG FÖR INRIKTNING PÅ SIKT - BEDÖMARE

STOCKHOLM (Direkt) Det kinesiska kommunistpartiets kongress som inleds den 18
oktober kan ha betydande inverkan på längre sikt, även om de omedelbara
marknadsreaktionerna väntas bli begränsade, enligt bedömare.

Partikongressen hålls vart femte år och ska lägga grunden för politiken den
kommande perioden. Då väljs också centralkommittén som i sin tur utser
politbyrån och politbyråns ständiga utskott, Kinas högsta ledande organ.

Kongressen är mer fokuserad på personval än att mer detaljerat lägga fram en
ny policyinriktning, vilket brukar ske i andra forum. Det var till exempel
vid den artonde centralkommitténs tredje plenum i november 2013 som Kina
sjösatte en rad reformer och lättade på ettbarnspolitiken.

Kongressen väntas hålla på ungefär en vecka och inleds med ett anförande av
president Xi Jinping. Noteras kan att redan dag två, den 19 oktober, kommer
BNP-data för tredje kvartalet. Där väntas en tillväxttakt på 6,8 procent, ned
från 6,9 procent andra kvartalet, enligt Bloomberg News prognosenkät.
Tillväxtmålet för i år är runt 6,5 procent eller högre.

JP Morgan förväntar sig en fortsättning på Kinas reformagenda snarare än en
ändrad kurs.

"Vi förväntar oss inga förändringar i det högsta ledarskiktet men betydande
förändringar inom ledarskapet, vilket troligen kommer att påverka Kinas
politiska dynamik och policyprioriteringar under de kommande fem åren eller
längre", skriver de i en analys.

President Xi Jinping väntas ytterligare konsolidera sitt ledarskap.
Partikongressen är en politisk händelse snarare än ett forum för att
diskutera ekonomiska frågor, men en granskning av utvecklingen de senaste fem
åren är att vänta. Det långsiktiga målet, om att Kina till år 2021 ska bli
ett land med "relativt välstånd", väntas upprepas.

"Vi förväntar oss en fortsatt diskussion om en reform av statliga företag för
att minska överkapaciteten, fokus på minskad belåningsgrad hos företag och
finansinstitut och betoning på Kinas öppenhet genom program som
'Belt&Road'-initiativet (Sidenvägen)", skriver JP Morgan.

Det kan även bli mer diskussioner om ökade kapitalreformer, i spåren av
framstegen för ökad obligationshandel och utsikterna för att Kinas A-aktier
ska inkluderas i MSCI Emerging Market Index under 2018.

Inte heller Nordea väntar sig några drastiska förändringar i Kina ekonomiska
policy från kongressen, men tror att mötet kan ge en viss fingervisning om
vilken policyhållning Kina kommer att inta 2022-2032 när den nuvarande
tillväxtmodellen kommer till sitt slut och Kina måste förlita sig till nya
källor för tillväxt.

De partiledare som utses kommer sedan att nomineras till höga poster vid den
nationella folkkongressen i mars. President Xi Jinping väntas nomineras till
partichef för ytterligare fem år och det väntas allmänt att premiärminister
Li Keqiang kommer att behålla sin position.

Varje tecken på att Xi Jinping försöker att förlänga sin period vid makten
bortom två femårsperioder kommer att bevakas noga. Då det endast är möjligt
att vara president under två mandatperioder så finns det ingen officiell
gräns för hur länge man kan vara partichef, men en förlängning skulle bryta
mot tidigare praxis.

Fem av sju ledamöter i politbyrån väntas pensioneras men det spekuleras i att
Xi Jinpings nära allierade Wang Qishan får stanna kvar, och skulle det blir
så kan det lägga grunden för att Xi Jinping blir kvar efter 2022.

Givet Kinas robusta kortsiktiga utsikter så kan partikongressen fokusera på
att lösa Kinas långsiktiga utmaningar. Kina väntas fortsatt ha som mål att
fördubbla BNP-nivån mellan 2010 och 2010, vilket indikerar en årlig
tillväxttakt på över 6 procent kommande år.

Som ett resultat väntas den omedelbara marknadspåverkan från partikongressen
bli begränsad.

"Tecken på att Xi kommer ur partikongressen med än mer makt än tidigare
innebär att den nuvarande policyhållningen kan fortsätta. Det innebär en
relativt expansiv hållning och att statens och partiets starka roll
fortsätter. Detta kan av marknaderna tolkas lätt positivt på kort sikt",
skriver Nordea.

Xi Jinpings inledande anförande kommer att bevakas noga för att se vilka
reformer och projekt som prioriteras för snabb implementering. Varje ord vid
partikongressen eller den följande ekonomiska arbetskongressen i december som
indikerar en minskad roll för tillväxtmål kan ge nedåttryck på vissa
råvarupriser. Detsamma kan ske om åtstramningen i finanssektorn ges högre
hastighet.

Men även om den omedelbara marknadsreaktionen väntas bli liten så har
kongressen betydelse längre fram. Vi kommer troligen inte veta så mycket om
de nya medlemmarna i politbyråns ständiga utskott trots att det är de som kan
ska göra Kina till världens största ekonomi även i absoluta tal.

Utmaningarna som Kina står inför under 2020-talet är svåra då tillväxten inte
kommer att kunna baseras på snabb uppgång i fasta investeringar och
skuldnivåer, liksom snabb förflyttning av humankapital från jordbruk till mer
produktiva sektorer som skett tidigare.

Det innebär att Kina måste fortsätta klättra på den teknologiska stegen
samtidigt som de närmar sig höginkomstländerna, vilket gör processen svårare.
Detta indikerar att Kina troligen måste tänka om vad gäller företagsmiljön
och äganderätten.

Kinas allt större storlek kommer troligen också att komplicera dess
förhållande till andra ekonomier. Utvecklade länder kommer känna av det ökade
konkurrenstrycket även i högteknologisektorer och kraven på en rättvis
spelplan öka. Sättet som Kina reformeras på kommer därför att ha en stor
global inverkan.

En annan aktuell fråga är vem som blir chef för Kinas centralbank, PBOC. Det
finns åter rykten om att Zhou Xiaochuan, som suttit i nästan 15 år, snart ska
pensioneras. Han har varit en stark förespråkare för liberalisering av
kapitalrörelser och en ökad internationell roll för yuanen, men det återstår
att se om det även kommer att gälla hans efterträdare.

PBOC är däremot på inga sätt oberoende vilket minskar chefsutnämningens
betydelse. På kort sikt väntas yuanen hållas stabil runt partikongressen,
skriver Nordea.

Capital Economics skriver att kongressen efter Xi Jinpings tal kommer att vara
svår att följa, med möten bakom stängda dörrar, och det finns risker med att
övertolka utvecklingen. Även de utomstående som är bäst informerade erkänner
stor osäkerhet om dynamiken i toppskiktet, och det kanske är bättre att
fokusera på den totala balansen i ledaskapet än enskilda utnämningar.

Även om Xi Jinping får ökad makt så väntas inga större skiften i policyagendan
efter kongressen då han redan nu varit involverad i att utforma den
ekonomiska politiken, som han nu troligen vill fortsätta.

Policyimplementeringen skulle dock kunna skyndas på, men även då förblir en
rad av Kinas viktigaste strukturproblem olösta, skriver Capital Economics.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.