Du är här

2018-07-27

KINA: TILLVÄXT DÄMPAS FRÅN STARK NIVÅ, FORTS REFORMFOKUS - IMF

STOCKHOLM (Direkt) Kinas ekonomi fortsätter att utvecklas starkt, men efter en
ökning med 6,9 procent väntas BNP-tillväxten dämpas till 6,6 procent i år när
fördröjda effekter av regelåtstramningarna i den finansiella sektorn och en
svagare omvärldsefterfrågan dämpar utvecklingen.

Det skriver IMF i en rapport efter en artikel IV-konsultation med Kina.

Valutafonden konstaterar samtidigt att inflationen har varit dämpad, runt 2
procent, men den väntas stiga gradvis mot 2,5 procent.

IMF noterar att Kina gjort framsteg med reformer inom flera nyckelsektorer;
ett brett spektrum av regelreformer har minskat riskerna inom den finansiella
sektorn, arbetet med att minska överskottskapacitet fortsätter, arbetet för
minskade föroreningar har intensifierats och öppnandet av marknaderna har
accelererat den senaste tiden.

Kredittillväxten har bromsat in påtagligt, men är ännu stark. Medan företagens
skulder i förhållande till BNP har stabiliserats har de totala skulderna i
den icke-finansiella sektorn fortsatt stiga snabbare än BNP. Underskottet i
den generella statliga sektorn beräknas ha uppgått till 11 procent av BNP
2017.

Överskottet i Kinas bytesbalans minskade 0,4 procentenheter 2017, till 1,4
procent av BNP, och väntas krympa ytterligare till 0,9 procent 2018. Den
väntade nedgången förklaras av försämrade handelsvillkor. Nettoutflödet av
kapital minskade kraftigt, från 646 miljarder dollar 2016 till 73 miljarder
2017. Valutan, renminbin, var i stort sett stabil mot en valutakorg under
fjolåret, och bedöms vara i stort sett i linje med fundamenta.

IMF-styrelsen välkomnar de kinesiska myndigheternas strategi att beslutsamt
skifta policyfokus från "high-speed" till "high quality" tillväxt, och den
lovordar Kinas senaste reformframsteg, i synnerhet för att minska finansiella
risker och för att ytterligare öppna upp ekonomin.

De fortsatt starka tillväxtutsikterna ger, enligt IMF-styrelsen, möjligheter
att ytterligare accelerera rebalanseringen och andra reformansträngningar som
bygger på existerande agenda.

Styrelsen betonar samtidigt vikten av att hålla kursen i fråga om att tygla
kredittillväxten. Åtstramningen av den makrofinansiella policyn bör fortsätta
samtidigt som fokus på tillväxtmålen dämpas. Fortsatta finansregelreformer,
dämpad hushållsutlåning och begränsningar för de lokala myndigheterna
investeringar utanför budget kommer att leda till en mer uthållig
tillväxtbana.

Beträffande bytesbalansöverskottet välkomnar IMF-styrelsen framstegen mot en
balansering men den påpekar samtidigt att framstegen bör accelereras genom
mer beslutsamma strukturreformer för att stödja konsumtion och minska
ojämlikheterna.

En enig IMF-styrelse konstaterade vidare att marknadskrafterna bör tillåtas
spela en större roll. I synnerhet måste den offentliga sektorns dominans inom
vissa sektorer minskas.

Styrelsen välkomnade också myndigheternas starka stöd för frihandel och
multilateralism, och den underströk att handelsspänningar bör lösas på sätt
som stödjer och stärker det internationella handelssystemet och den globala
ekonomin.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.