Du är här

2017-05-16

Kindred Group: Kommuniké från ordinarie årsstämma i i Kindred Group plc

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen kontantutdelning till
aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,310 GBP
(motsvarande 3,50 SEK enligt växelkursen den 11 april 2017 och att
utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos
Euroclear Sweden AB fastställdes den 18 maj 2017. Utbetalning från
Euroclear Sweden AB beräknas ske den 23 maj 2017 och exakt belopp i
SEK bestäms av växelkursen den 18 maj 2017. Första dag exklusive
kontantutdelning är den 17 maj 2017.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Kristofer Arwin,
Sophia Bendz, Peter Boggs, Nigel Cooper, Peter Friis, Stefan Lundborg
och Anders Ström.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 695 000
GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte
är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill
bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem
ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska
representera samtliga ägare och utses av de fyra största aktieägarna
vid utgången av augusti 2017 och som uttalat sin vilja att delta i
valberedningen. Skulle en av dessa aktieägare utse styrelsens
ordförande som sin ledamot i valberedningen ska valberedningen bestå
av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de övriga
tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i
valberedningen, utser varsin ledamot inom en vecka från att de
tillfrågas. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska anges
vilken aktieägare som utsett denne. Om aktieägare avstår från att
utse ledamot i valberedningen ska erbjudande lämnas i turordning till
de största aktieägarna som inte redan har ledamöter i valberedningen.
Valberedningens ledamöter ska inom sig själva välja ordförande.
Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i
samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2017.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men
före utgången av det fjärde kvartalet 2017, ändras i sådan omfattning
att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom
angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot
i valberedningen som utsetts av aktieägare med det minsta
aktieinnehavet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och
aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna erbjudas utse
ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella
förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utsett ledamot i
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny
ledamot.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp och
nyemission i enlighet med kallelsen.

Styrelsen

Kindred Group plc

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm och är en av Europas
största noterade speloperatörer. Kindred Group har 10 olika
varumärken och över 16,9 miljoner kunder över hela världen. Kindred
är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association, RGA,
Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och
certifierat av eCOGRA vad gäller den alleuropeiska CEN-standarden om
konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kindred-group/r/kommunike-fran-ordinarie-arsst...
http://mb.cision.com/Main/824/2266555/675041.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.