Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Kinnevik: Extra bolagsstämma 2019

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit en extra bolagsstämma. Den
extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A.
("Millicom") till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram.

Extra bolagsstämman beslutade om utskiftning av Kinneviks innehav i
Millicom (i form av svenska depåbevis ("SDBs") i Millicom noterade på
Nasdaq Stockholm som är omvandlingsbara till aktier i Millicom noterade på
Nasdaq New York), till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier
respektive B?aktier), genom ett aktieinlösenprogram. Varje stamaktie i
Kinnevik (oberoende av aktieslag) kommer att ge rätt till en (1)
inlösenaktie, och varje inlösenaktie kommer ge rätt till 0,1372 Millicom
SDBs, motsvarande en värdeöverföring om 59 kr per stamaktie i Kinnevik
(baserat på stängningskursen på Millicom SDBs på Nasdaq Stockholm den 6
november 2019).

Extra bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagar
för rätten att ta emot inlösenaktier, för inlösen av dessa respektive för
rätten att ta emot Millicom SDBs. Styrelsen har fastställt avstämningsdag
för aktiesplit och rätten att motta inlösenaktier till den 14 november 2019
(d.v.s. samma dag som anges kallelsen och informationsbroschyren avseende
aktieinlösenprogrammet). Sista dag för handel i Kinnevikaktien innan
aktiesplit och med rätten att motta inlösenaktier är den 12 november 2019.
Från och med den 13 november 2019 kommer Kinnevikaktien att handlas utan
rätt att motta inlösenaktier.

Inlösenaktierna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 15
november 2019 till och med den 29 november 2019. Inlösenvederlaget, i form
av Millicom SDBs, kommer utbetalas till ägare av inlösenaktier den
3 december 2019 och erhålls på VP-konto/aktiedepå eller motsvarande den
5 december 2019. Kinnevik kommer att ombesörja försäljning av fraktioner av
Millicom SDBs aktieägarnas räkning och utbetalningen från denna försäljning
beräknas vara aktieägarna tillhanda omkring den 16 december 2019.

För ytterligare information om utskiftningen av Kinneviks innehav i
Millicom, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken
?Bolagsstämma? (som finns under avsnittet ?Bolagsstyrning?) där det bland
annat finns en informationsbroschyr om utskiftningen av Kinneviks Millicom
SDBs och aktieinlösenprogrammet.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com

eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för
entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger
vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre
valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag
i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa
både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar
positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck,
Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista
för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

* Pressmeddelande

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.