Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-28

Kinnevik: Kinnevik överför aktier i Bigfoot I och Bigfoot II till direkt ägande

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man har träffat
avtal med Rocket Internet och dess aktieägare om att dela ut utvalda
tillgångar från Rocket Internet. Efter överföringen kontrollerar Kinnevik
direkt 32% av Bigfoot I och 34% av Bigfoot II.

Rocket Internets utdelning till aktieägarna, som består av både aktier och
kontanter, kommer till Kinnevik ske i form av ytterligare 5,5% av aktierna i
Bigfoot I och 4,6% av aktierna i Bigfoot II. Bigfoot I är holdingbolaget för
Dafiti (Latinamerika), Lamoda (Ryssland), Jabong (Indien) och Namshi
(Mellanöstern). Bigfoot II är holdingbolaget för Zalora (Sydostasien), The
Iconic (Australien), Zando (Afrika) och Jumia (Afrika).

Kinnevik och Rocket kommer fortsatt att vara de största aktieägarna i Bigfoot
I och Bigfoot II och tillammans driva den strategiska utvecklingen i bolagen.

Rocket Internet och dess tre aktieägare, European Founders Fund, Kinnevik och
Access Industries, har genomfört transaktionen baserat på värderingarna vid
de senaste externa kapitalanskaffningarna för vardera av de underliggande
rörelsedrivande bolagen. Med beaktning av storleken på transaktionen, vilken
har genomförts på armlängds avstånd, kommer Kinnevik att redovisa sitt ägande
i Bigfoot I och Bigfoot II (direkt såväl som indirekt ägande via Rocket
Internet) till värderingen i transaktionen.

Hade denna värdering använts vid upprättande av bokslutet per den 31 mars 2014
hade Kinneviks totala redovisade värde för aktierna i Rocket Internet,
Bigfoot I och Bigfoot II varit 4,3 miljarder kronor högre än det rapporterade
värdet i delårsredogörelsen, vilket motsvarar en ökning av substansvärdet om
15,5 kronor per aktie.

Som rapporterats i delårsredogörelsen per den 31 mars 2014, uppgick skillnaden
mellan redovisat värde och värderingar i enlighet med de senaste
kapitalanskaffningarna för den onoterade portföljen till ca 6 miljarder
kronor per den 31 mars. Hade värdena i dagens transaktion applicerats i
koncernbokslutet per den 31 mars 2014 skulle denna skillnad ha minskat till
ca 2 miljarder kronor.

"Bolagen inom mode på tillväxtmarknader uppvisar en stark tillväxttakt och
genom att överföra en del av de indirekt ägda aktierna till direkt ägande
stärker vi ytterligare våra möjligheter att arbeta aktivt med bolagens
ledning och Rocket Internet för att genomföra deras tillväxtstrategier"
kommenterar Lorenzo Grabau, VD för Kinnevik.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 maj 2014 kl. 13.00.

För ytterligare information, besök
www.kinnevik.seeller kontakta:

---------------------------------------------------------
|Lorenzo Grabau, VD +49 (0)8 562 000 00 |
|Torun Litzén, Informationsdirektör +46 (0)8 562 000 83 |
| +46 (0)70 762 00 83 |
---------------------------------------------------------
Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på
aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa
tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med
konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna
kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har
betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans
sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens
styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att
utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under
kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande
http://hugin.info/1114/R/1789150/614917.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1789150

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.