Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Klövern AB (publ): Klövern emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 1 500 mkr och offentliggör resultat för återköpserbjudande avseende utestående

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR
BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (INKLUSIVE PUERTO RICO,
AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKE ISLANDS OCH
NORDMARIANERNA, VARJE STAT I USA SAMT COLUMBIADISTRIKTET) ("USA") ELLER TILL
NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA
JURISDIKTIONER (FRAMFÖRALLT, USA, STORBRITANNIEN, FRANKRIKE, BELGIEN OCH
ITALIEN) KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.

Den Nya Emissionen

Klövern AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt
obligationslån om totalt 1 500 mkr inom ett rambelopp om 1 500 mkr.
Obligationslånet har en löptid om fyra år och löper med en rörlig ränta om
STIBOR 3m + 390 räntepunkter med slutligt förfall i november 2020 (den "Nya
Emissionen").

Emissionslikviden kommer främst att användas till allmänna verksamhetsändamål,
inklusive förvärv och refinansiering av Klöverns utestående Januari
2017-obligation. Klövern kommer att ansöka om notering av det nya
obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Återköpserbjudandet

Vidare offentliggör Klövern idag det slutgiltiga resultatet av inbjudan till
innehavare ("Innehavarna") av den utestående obligationen om 1 150 mkr med
rörlig ränta och förfall den 19 januari 2017 (ISIN: SE0004868453) ("Januari
2017-obligationen") att sälja sina innehav av Januari 2017-obligationen mot
kontant vederlag ("Återköpserbjudandet").

Återköpserbjudandet löpte ut kl.17.00 CET den 25 oktober 2016. Klövern
informerar härmed Innehavarna att det sammanlagda kapitalbeloppet av Januari
2017-obligationen med giltiga återköpsinstruktioner uppgick till 720 mkr.

Den Nya Emissionen har framgångsrikt genomförts och därmed kommer Klövern att
acceptera det fulla beloppet i samtliga giltiga återköpsinstruktioner i
enlighet med Återköpserbjudandet. En återköpsinstruktion är endast giltig om
Innehavaren har deltagit i den Nya Emissionen.

Återköpspriset för Januari 2017-obligationen med giltigt inkomna
återköpsinstruktioner är ett fast kontantpris motsvarande 100,250 procent av
det nominella beloppet. Klövern kommer också att betala upplupen och obetald
ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och
inklusive, den relevanta likviddagen.

Likviddag för Återköpserbjudandet är bestämd till 2 november 2016.
Genomförandet av transaktioner i överensstämmelse med Återköpserbjudandet
kommer att ske såsom transaktioner i andrahandsmarknaden via
Dealer-arrangörerna. Alla Innehavare som deltar i Återköpserbjudandet skall
omgående koordinera bokningen av transaktionen med sina lokala
säljrepresentanter hos den förvalda Dealer-arrangören som angavs i
återköpsinstruktionen.

Förtida Inlösen

Klövern kommer att påkalla förtida inlösen av de Januari 2017-obligationer som
inte återköpts via Återköpserbjudandet beskrivet ovan. Ett separat meddelande
om förtida inlösen kommer att skickas ut i enlighet med Obligationsvillkoren
daterade 19 oktober 2012. Januari 2017-obligationer kommer i en förtida
inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det
nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den
föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, den relevanta förtida
inlösendagen).

Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare
och Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen och joint
Dealer-arrangörer i samband med Återköpserbjudandet. MAQS Advokatbyrå och
Gernandt&Danielsson Advokatbyrå KB har varit legala rådgivare.

Joint Bookrunners and Dealer-arrangörer:

Nordea Bank AB (publ)
Tel: +45 6161 2996
E-mail: Nordealiabilitymanagement@nordea.com

Swedbank AB (publ)
Tel: +46 8 700 90 22
E-mail: Syndicate@swedbank.se

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden
effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post:
info@klovern.se.

Denna information är sådan som information som Klövern AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
26 oktober 2016 kl. 15:30 CET.

161026 Klövern emitterar framgångsrikt ett obligationslån om...
http://hugin.info/134084/R/2051664/767673.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Klövern AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.