Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Klövern AB (publ): Klövern överväger emission av obligationer i SEK och offentliggör återköpserbjudande för utestående Januari 2017-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR
BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (INKLUSIVE PUERTO RICO,
AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKE ISLANDS OCH
NORDMARIANERNA, VARJE STAT I USA SAMT COLUMBIADISTRIKTET) ("USA") ELLER TILL
NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA
JURISDIKTIONER (FRAMFÖRALLT, USA, STORBRITANNIEN, FRANKRIKE, BELGIEN OCH
ITALIEN) KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.

Klövern har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med
obligationsinvesterare med start 20 oktober 2016. En emission av en senior
icke-säkerställd obligation i svenska kronor kan följa, med reservation för
rådande marknadsförutsättningar (den "Nya Emissionen"). Vidare offentliggör
Klövern inbjudan till innehavare ("Innehavarna") av den utestående
obligationen om 1 150 000 000 SEK med rörlig ränta och förfall den 19 januari
2017 (ISIN: SE0004868453)("Januari 2017-obligationen") att sälja sina Januari
2017-obligationer mot kontant vederlag, med reservation för villkoren
beskrivna nedan. Innehavarna är härmed erbjudna att delta i den Nya
Emissionen.

Förtida Inlösen

Klövern avser att påkalla förtida inlösen av Januari 2017-obligationen,
villkorat av genomförandet av den Nya Emissionen, i enlighet med
Obligationsvillkoren daterade 19 oktober 2012. Januari 2017-obligationerna
kommer i en förtida inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00
procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men
exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, det
relevanta förtida inlösendatumet).

Återköpserbjudandet

För varje obligation om nominellt 1 000 000 SEK oåterkalleligt tecknad i den
Nya Emissionen av en Innehavare, åtar sig Klövern att köpa tillbaka från den
Innehavaren nominellt 1 000 000 SEK av Januari 2017-obligationen till ett
fast kontantpris motsvarande 100,250 procent av det nominella beloppet (plus
upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående
räntebetalningsdagen till, och inklusive, det relevanta
settlement-datumet)("Återköpserbjudandet"). Innehavarna kan komma att få
prioritering i allokeringen av det sammanlagda kapitalbeloppet av
obligationer tecknade för i den Nya Emissionen i relation till Januari
2017-obligationerna, erbjudna för återköp till Klövern.

Likviden från den Nya Emissionen kommer att användas för refinansiering av
Januari 2017-obligationen och för allmänna företagsändamål. Accepterandet av
obligationer för återköp i överensstämmelse med Återköpserbjudandet är
villkorat av att, enligt Klöverns bedömning, ett framgångsrikt genomförande
av den Nya Emissionen på för Klövern tillfredsställande villkor. Innehavarna
kan endast delta i Återköpserbjudandet genom att inkomma med en giltig
återköpsinstruktion.

Viktiga datum

Återköpserbjudandet löper ut kl.17.00 CET tisdagen den 25 oktober 2016, om ej
förlängd, återöppnad, tillbakadragen eller avslutad på beslut av Klövern.
Klövern kommer att offentliggöra resultaten och om någon Januari
2017-obligation kommer att accepteras för återköp enligt Återköpserbjudandet
så snart som rimligen är genomförbart efter prissättningen av den Nya
Emissionen. Likviddag för återköp av Januari 2017-obligationerna i
överensstämmelse med Återköpserbjudandet förväntas att inträffa samma datum
som likviddag för obligationerna tecknade i den Nya Emissionen och kommer
inte att ske senare än onsdag den 9 november 2016.

Klövern kan, med reservation för tillämpbar lag, komma att godtyckligt
förlänga, återöppna, ändra eller göra avkall på något villkor för eller
avsluta Återköpserbjudandet när som helst. Innehavarna rekommenderas att
noggrant läsa detta pressmeddelande för detaljer för och information om
förfaringssättet för att delta i Återköpserbjudandet.

Likviddag för transaktionerna i överensstämmelse med Återköpserbjudandet
kommer att ske som transaktioner i andrahandsmarknaden via
Dealer-arrangörerna.

Deltagande

Innehavarna kommer inte att erhålla ett erbjudandedokument för denna
återköpstransaktion, och om en Innehavare önskar att delta i
Återköpserbjudandet skall denne kontakta arrangörsbankerna genom att använda
kontaktdetaljerna nedan för att få en anmälningssedel, vilken inkluderar
detaljerna för hur Innehavaren skall gå tillväga för att delta i
Återköpserbjudandet. Återköpsinstruktioner avgivet via anmälningssedel anses
vara oåterkalleligt av Innehavaren, med undantag för den begränsade
omständigheten beskriven i anmälningssedeln. Innehavaren skall endast
överlämna sin återköpsinstruktion till en av arrangörsbankerna.
Joint Bookrunners och Dealer-arrangörer

Nordea Bank AB (publ)

Tel: +45 6161 2996,

E-mail: Nordealiabilitymanagement@nordea.com

Swedbank AB (publ)

Tel: +46 8 700 90 22

E-mail: Syndicate@swedbank.se

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden
effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.
Denna information är sådan som information som Klövern AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
20 oktober 2016 kl. 11:30 CET.

161020 Klövern överväger emission av obligationer i SEK och...
http://hugin.info/134084/R/2050207/766854.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Klövern AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.