Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-17

Knowit: Delårsrapport januari-juni 2017

Ökat resultat och marginal
Starkt kassaflöde
Hög rekryteringstakt

JANUARI - JUNI 2017
NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 11,8 PROCENT TILL 1 374,7 (1 229,3) MSEK
EBITA-RESULTATET ÖKADE MED 46,2 PROCENT TILL 137,0 (93,7) MSEK
RESULTATET EFTER SKATT ÖKADE TILL 101,3 (69,2) MSEK
RESULTAT PER AKTIE ÖKADE TILL 5,16 (3,58) SEK
EBITA-MARGINALEN ÖKADE TILL 10,0 (7,6) PROCENT
KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN ÖKADE TILL 98,1 (75,2) MSEK

APRIL - JUNI 2017
NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 5,9 PROCENT TILL 669,8 (632,7) MSEK
EBITA-RESULTATET ÖKADE MED 4,4 PROCENT TILL 54,9 (52,6) MSEK
RESULTATET EFTER SKATT UPPGICK TILL 39,1 (42,1) MSEK
RESULTAT PER AKTIE UPPGICK TILL 1,99 (2,20) SEK
EBITA-MARGINALEN UPPGICK TILL 8,2 (8,3) PROCENT
KASSAFLÖDET FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN UPPGICK TILL 59,0 (69,5)
MSEK

VDs KOMMENTAR: GOD UTVECKLING

Vi fortsätter att utveckla Knowit på ett positivt sätt och ökar
resultat och omsättning under kvartalet med goda marginaler. Dessutom
fortsätter vi att framgångsrikt attrahera nya medarbetare. Under
halvåret har vi vuxit med fler än 100 medarbetare.

Vi är ett mycket attraktivt val för företag och myndigheter som har
digitaliseringen högt upp på sin agenda och för de talanger som vill
utvecklas i sin konsultroll. För att lyckas krävs öppenhet och mod
att utmana invanda mönster.

HELHETSPERSPEKTIV
Vi fortsätter att utveckla våra affärer i tre affärsområden. Gemensamt
erbjuder de ett helhetsperspektiv i lösningar och projekt med höga
kundvärden. För mig är det viktigt att de med bra tempo utvecklar nya
relevanta kunderbjudanden och säkerställer ett högt
resursutnyttjande.

Inom affärsområdet Experience, där vi fokuserar på kundresan, har vi
en god resultatutveckling med ökad omsättning, resultat och marginal.
Det är ett långsiktigt säljarbete och tidigare effektiviseringar i
kombination med en god rekryteringstakt som ligger bakom framgången.

Vårt affärsområde för managementkonsulter Insight går fortsatt bra och
under kvartalet har vi investerat i ett nytt bolag i Oslo. Det nya
bolaget erbjuder hela affärsområdets kompetens. Rekryteringarna har
varit framgångsrika och vi ökar antalet medarbetare. Vi ser en god
efterfrågan på managementkonsulter, med förståelse för den tekniska
utvecklingen i kombination med kreativt nytänkande.

Inom vårt affärsområde för systemutveckling, Solutions, har vi en
stark utveckling med högre omsättning och ett bra resultat. Marknaden
efterfrågar konsulter med förståelse förkundernas verksamhet och med
teknikkompetens i framkant. Också inom Solutions har vi ökat antalet

medarbetare, vilket ger en positiv effekt. Rekryteringen i kombination
med vår höga effektivitet i allt från försäljning till leverans
förstärker den positiva utvecklingen.

POPULÄRASTE FÖRETAGET
Ett konsultföretags viktigaste konkurrensmedel är kompetenta och
professionella medarbetare.

Enligt employerbrandingföretaget Universums senaste nordiska
undersökning är Knowit det mest populära nordiska konsultbolaget
bland bland itstudenter. Det är självklart något jag är stolt över.

Under sommaren genomför vi skollovsaktiviteter med utbildningar inom
programmering och design. Det är eftertraktade dagläger där vi är med
och ökar teknikintresset hos unga. Dessa aktiviteter ger också oss
massor av energi.

HÅLLBARA, UNIKA VÄRDEN
Rätt använd bidrar digitaliseringen till en bättre miljö, ökad kontakt
mellan människor och en starkare ekonomi. Det är viktigt för mig att
vårt arbete bidrar till ett hållbart samhälle.

För oss gäller det att fortsätta hjälpa våra kunder att utvecklas i en
snabbrörlig omvärld. Genom att vi besitter en hög strategisk förmåga,
stor teknisk kompetens och ett kreativt tänkande skapar vi unika
värden för kunder, medarbetare och aktieägare - liksom för samhället
i stort.

Per Wallentin
verkställande direktör och koncernchef

Per Wallentin, koncernchef och vd,
Knowit AB (publ), 08-700 66 00,
eller
Patrik Syrén, IRO, Knowit AB (publ),
08-700 66 00 eller 0730-746 630,
eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare
digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda
gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience,
Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom
design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer
oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet,
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja
att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka
1900 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i
Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland.
Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För
mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl.08.30 den 17
juli 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/knowit/r/delarsrapport-januari-juni-2017,c2308131
http://mb.cision.com/Main/674/2308131/700671.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.