Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

KOMB: God inntjening i andre kvartal

Kommunalbanken AS (KBN) oppnådde netto renteinntekter på 470 millioner kroner i
andre kvartal, mot 465 millioner i samme periode for 2018. Utlånsmarginene
holder seg stabile og gir tilfredsstillende inntjening.
- Vi er tilfredse med å levere solide resultater i tråd med forventning, i en
tid med større tilpasninger. Kommunenes lånemønster, regulatoriske endringer og
markedsrelaterte forhold setter høye krav til oss. Da er det ekstra gledelig at
våre forretnings- og samfunnsmessige mål innfris, sier administrerende direktør
i KBN, Kristine Falkgård.

Nedgang i sertifikatlån, fortsatt vekst i grønne lån
KBNs utlånsportefølje er tilnærmet uendret i første halvår av 2019, mot en vekst
på 1,4 prosent første halvår av 2018. Endringen skyldes først og fremst nedgang
i KBNs utlån med sertifikatvilkår. Lån med sertifikatvilkår tilbys, og ses i
sammenheng med bankens likviditets- og balansestyring.
Porteføljen med grønne lån vokste i kvartalet med 0,8 milliarder kroner , og har
totalt vokst med 1,7 milliarder kroner i første halvår. Tilsvarende vekst i 2018
var 0,5 milliarder kroner i andre kvartal og 1,1 milliarder kroner totalt i
første halvår. KBN tilbyr grønne lån med lavere rente til klima- og miljøriktige
investeringer.
Registrert etterspørsel etter finansiering til nye investeringer endte på 6,3
milliarder kroner i andre kvartal. Dette er en nedgang på 3,8 milliarder kroner
fra 2018. Første halvår endte med etterspørsel på 16,7 milliarder kroner mot
20,8 milliarder i første halvår 2018. Endringen skyldes primært lavere
etterspørsel etter bompengefinansiering.
Solid benchmarklån
Innlånsaktiviteten i andre kvartal 2019 har vært noe høyere enn tilsvarende
periode i 2018 grunnet større refinansieringsbehov. Totalt er det utstedt
obligasjoner for om lag 18 milliarder norske kroner fordelt på 12 låneopptak i 6
valutaer, mot om lag 12 milliarder kroner samme periode 2018.
Det største enkeltinnlånet i andre kvartal var et femårig benchmarkinnlån på 1,5
milliarder amerikanske dollar. . Lånet ble meget godt mottatt i markedet med
rekordstor tegning ved lansering.
Venter økt lånebehov i andre halvår
Kommunesektorens etterspørsel etter ny finansiering har vært moderat i første
halvår av 2019, som det også var i 2018. Kommunenes lånebehov er utsatt for
sesongsvingninger og tilbakemeldinger fra bankens kunder gir grunnlag for å tro
at mønsteret vil gjenta seg med økt låneaktivitet i andre halvår. Kommunenes
investeringsaktiviteter er særlig relatert til skoler, eldereomsorg samt vann
og avløp, mye av dette med en tydelig klimaprofil.
www.kommunalbanken.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482061

Författare OSE News