Du är här

2014-04-23

KONE Oyj: KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014

KONE Oyj, pörssitiedote, 23. huhtikuuta 2014 klo 12.30

Tammi-maaliskuu 2014: Ennätyskorkea saatujen tilausten taso ja vankkaa
kokonaiskehitystä

* Tammi-maaliskuussa 2014 saadut tilaukset olivat 1 730 (1-3/2013: 1 712)
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 1,0 % historiallisin
valuuttakurssein laskettuna ja 5,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna. Maaliskuun 2014 lopussa tilauskanta oli 6 175 (31.3.2013: 5
823) miljoonaa euroa.
* Liikevaihto kasvoi 3,1 % 1 442 (1 399) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin
valuuttakurssein kasvu oli 6,6 %.
* Liikevoitto oli 179,6 (160,4) miljoonaa euroa eli 12,5 % (11,5 %)
liikevaihdosta.
* Rahavirta liiketoiminnasta oli 325,4 (297,8) miljoonaa euroa.
* KONE täsmentää vuoden 2014 liikevoittonäkymiään. KONEen liikevaihdon
arvioidaan kasvavan 6-9 % vuoteen 2013 verrattuna vertailukelpoisin
valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 990-1 050 miljoonaa
euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi
vuoden 2014 alun tilanteesta. Aikaisemmin KONE arvioi liikevoittonsa (EBIT)
olevan 980-1 050 miljoonaa euroa.

Avainluvut

------------------------------------------------------------
| 1-3/ 1-3/ 1-12/ |
| |
| 2014 2013 2013 |
|Saadut tilaukset Me 1 729,7 1 712,4 6 151,0 |
|Tilauskanta Me 6 175,4 5 823,1 5 587,5 |
|Liikevaihto Me 1 441,8 1 398,7 6 932,6 |
|Liikevoitto (EBIT) Me 179,6 160,4 953,4 |
|Liikevoitto (EBIT) % 12,5 11,5 13,8 |
|Rahavirta liiketoiminnasta Me 325,4 297,8 1 213,1 |
| |
|(ennen rahoituseriä ja veroja) |
|Tilikauden voitto Me 143,3 125,8 713,1 |
|Laimentamaton e 0,28 0,24 1,37 |
| |
|osakekohtainen tulos |
|Korollinen nettovelka Me -371,3 -406,5 -622,0 |
|Omavaraisuusaste % 35,0 37,7 43,7 |
|Nettovelkaantumisaste % -28,1 -26,6 -36,1 |
------------------------------------------------------------
T
oimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Olen erittäin tyytyväinen tälle vuodelle saamaamme alkuun. Saadut tilauksemme
kasvoivat vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkealta
tasolta - tilausvirta oli ennätystasolla ja kasvoi 1,0 % historiallisin ja
5,2 % vertailukelpoisin valuutoin.

Liikevaihto kasvoi 3,1 % historiallisin ja 6,6 % vertailukelpoisin valuutoin 1
442 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu oli nopeinta uusissa laitteissa, ja
huollon liikevaihdon kasvu jatkui aiemmalla hyvällä tasolla. Modernisoinnin
liikevaihto laski.

Liikevoitto kasvoi 179,6 miljoonaan euroon ja oli 12,5 % liikevaihdosta.
Liikevoiton kasvu oli seurausta hyvänä jatkuneesta uusien laitteiden
liikevaihdon kasvusta Aasian ja Tyynenmeren alueella, erityisesti Kiinassa,
sekä myönteisestä kehityksestä huoltoliiketoiminnassa. Liiketoiminnan
rahavirta oli erittäin vahva, 325,4 miljoonaa euroa.

Haluan kiittää KONEen työntekijöitä, jotka ovat jälleen työskennelleet
kunnianhimoisesti saavuttaaksemme hyvää kasvua ja kehittääksemme
liiketoimintaamme laaja-alaisesti. Haluan myös käyttää tämän tilaisuuden
kiittääkseni edeltäjääni Matti Alahuhtaa liiketoimintamme johtamisesta hyvään
alkuun tänä vuonna.

Olemme nyt aloittaneet työn viiden uuden kehitysohjelmamme parissa ja saaneet
työllemme rohkaisevan alun. Tavoitteenamme on saavuttaa alamme paras
asiakastyytyväisyys sekä varmistaa, että meillä on huippuammattilaisten tiimi
sekä omistautunut ja pätevä työntekijä jokaisessa tehtävässä. Uusista
kehitysohjelmista kolmessa keskitymme kasvattamaan edelleen erottautumistamme
kilpailijoista uusissa laitteissa, huollossa sekä modernisoinnissa. Olen
vakuuttunut, että työmme näiden ohjelmien parissa mahdollistaa niiden
merkittävien kasvu- ja kehittymismahdollisuuksien hyödyntämisen, jotka meillä
on yhtiönä.

Markkinoiden kehitys oli pitkälti odotustemme mukaista vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Uusien laitteiden markkina Pohjois-Amerikassa, erityisesti
Yhdysvalloissa, on kehittynyt erittäin myönteisesti, kun taas suurin osa
Euroopan markkinoista on pysynyt haastavina. Aasian ja Tyynenmeren alueella
nopea kasvu jatkui kaikilla merkittävillä markkinoilla. Hintakilpailu on
edelleen asteittain kiristynyt useilla Euroopan markkinoilla ja Kiinassa,
mutta samaan aikaan uusien laitteiden hinnoittelussa on ollut positiivista
kehitystä esimerkiksi volyymiliiketoiminnassa Yhdysvalloissa.

Markkinanäkymämme ovat ennallaan. Vaikka Kiinan rakennusmarkkinalla on jonkin
verran lyhyen aikavälin epävarmuutta, odotuksemme Kiinan uusien laitteiden
markkinan kasvusta vuonna 2014 on edelleen noin 10 %. Olemme luottavaisia
myös Kiinan markkinan pidemmän aikavälin kehityksen suhteen. Kiinan
hallituksen hiljattain julkaisemat uudet tavoitteet kaupungistumisen sekä
vihreän rakentamisen edistämiseksi tukevat näkemystämme."

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2014

Vuoden 2014 ensimäisellä neljänneksellä uusien laitteiden markkinat
kehittyivät suurelta osin KONEen odotusten mukaisesti. Markkinakasvu oli
hyvää Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Pohjois-Amerikassa, kun taas
EMEA-alueella kehitys oli vaihtelevaa. Suurprojektien segmentti oli vakaa
Euroopassa, mutta kasvoi muilla alueilla. Modernisointimarkkina oli heikko
Euroopassa, mutta kehittyi positiivisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasian ja
Tyynenmeren alueella. Huoltomarkkinat kasvoivat useimmissa maissa, mutta
kasvuvauhti oli matala niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on
ollut heikko viime vuosina.

Markkinanäkymät 2014

Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan
selvästi vuonna 2014. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan noin 10 %.
EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan
Keski- ja Pohjois-Euroopassa suhteellisen vakaa, laskevan edelleen hieman
Etelä-Euroopassa ja kasvavan Lähi-idässä. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun
odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2014

KONE täsmentää vuoden 2014 liikevoittonäkymiään.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vuoteen 2013 verrattuna
vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 990-1 050 miljoonaa euroa, olettaen, että
valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2014 alun
tilanteesta.

Aikaisemmat liiketoimintanäkymät 2014

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vuoteen 2013 verrattuna
vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 980-1 050 miljoonaa euroa, olettaen, että
valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2014 alun
tilanteesta.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 23. huhtikuuta
2014 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on
seurattavissa internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com.
Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on
esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

09 2313 9202 (soittajat, Suomi)
+1 334 323 6203 (soittajat, USA)
+44 (0)207 1620 177 (soittajat, UK)
Osallistujatunnus: KONE

On-demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa
www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:

Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4441

Lähettäjä:

KONE Oyj

Eriikka Söderström
talousjohtaja

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä.
Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla
ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa
sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän
kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä
hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan
käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä. KONEen palvelut kattavat
rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden
huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2013 KONEen liikevaihto oli
6,9 miljardia euroa ja vuoden 2013 lopulla henkilöstömäärä yli 43 000. Yhtiön
B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q1 2014 Osavuosikatsaus
http://hugin.info/3057/R/1778970/607694.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: KONE Oyj via Globenewswire

HUG#1778970

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.