Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-10

Kontigo Care AB: Kontigo Care tecknar avtal med tre svenska kommuner - nu totalt 120 svenska kommuner

Tre svenska kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ)
("Kontigo Care") avseende leverans av bolagets eHälsoplattform
Previct®.

Spridningen av eHälsoplattformen Previct fortsätter i Sverige. Tre
kommuner med totalt drygt 70 000 invånare har slutit avtal med
Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct[®] för
förstärkt och prediktiv beroendevård. Inklusive dessa nya
kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 120 svenska
kommuner som tillsammans omfattar ca 3,7 miljoner invånare. Enligt
nationell statistik innebär det att cirka 111 000 av dessa är
alkoholister och därtill konsumerar cirka 370 000 personer alkohol på
ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. Bolagets
kontraktportfölj omfattar nu mer än 40% av Sveriges kommuner.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart
ordervärde då avrop av Previct[®] sker fortlöpande. Kontigo Care
bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade
intäkter för bolaget.

För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande
direktör, telefon: +46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig,

telefon: +46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök
www.kontigocare.com

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 februari 2020 kl 11:30 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som
målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och
effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska
lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets
eHälsoplattform Previct[®] består av ett antal avancerade algoritmer,
AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de
två plattformsapplikationerna Previct[®] Alcohol och Previct[®]
Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo
Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under
kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission
AB, telefon +46 (0)8 - 684 211 10, mail adviser@eminova.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kontigo-care-ab/r/kontigo-care-tecknar-avtal-...
https://mb.cision.com/Main/12428/3031556/1191149.pdf

Författare Cision News