Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Kontigo Care AB: Resultaten från Växtzon-projektet offentliggörs

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" och/eller Bolaget) informerar
idag om att rapporten från samverkansprojektet Växtzon, där fyra
kommuner i mellan-Sverige testat Kontigo Cares eHälso-plattform för
en framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård, idag offentliggörs
av Växtzon, som är ett samverkansprojekt som drivs av
företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige. Förutom
frågeställningar rörande upplevda resultat med behandlingen gjordes i
rapporten en hälsoekonomisk beräkning där det fastslogs att en nykter
dag i projektet kostat 143 kr per dag vilket kan ställas mot
kostnaderna för behandlingshemsvistelser, avgiftningar och
omhändertagande av barn, som uppgår till tusentals kronor per dygn.

Kontigo Cares eHälso-plattform möjliggör diagnos, individanpassad vård
och prediktion av beroendesjukdomar, baserat på avancerad mjukvara.
Med eHälsa finns det helt nya möjligheter för vården att utgå från
individers behov och för individer att bli medskapare i vården. Detta
leder inte enbart till bättre behandlingsresultat utan är ofta också
ekonomiskt lönsamt, då delar av vården kan utföras i patienternas
hemmiljö.

Växtzons projekt med Kontigo Care har pågått i fem månader och det var
Kontigo Cares 1.0-lösning för skadligt bruk av alkohol (TripleA) som
utvärderades. Projektet utgick från frågeställningar identifierade i
Vårdanalys rapport "Missar vi målen med missbruksvården". I
Vårdanalys rapport identifierade man ett antal mål som individer
uppger att de vill uppnå i sin behandling. Dessa mål har man sedan
utgått ifrån samt mätt vid Växtzon-projektets start och slut.

Trots en så kort behandlingstid som fem månader visade studien på en
genomsnittlig förbättring av samtliga tolv parametrar som
undersöktes, exempelvis "kontrollera mitt bruk av alkohol", "psykisk
och fysisk hälsa", "klara mig själv", "närstående" och "gott och
värdigt liv". Förutom frågeställningarna rörande upplevda resultat
med behandlingen gjordes en hälsoekonomisk beräkning där det
fastslogs att en nykter dag under projekttiden kostat 143 kr per dag
vilket kan ställas mot kostnader för behandlingshemsvistelser,
avgiftningar och omhändertagande av barn, som uppgår till tusentals
kronor per dygn.

"Det är med glädje vi mottagit Växtzons rapport", säger Henrik
Nordlindh, Kontigo Cares VD. "Förutom den stora besparing som
rapporten kommer fram till att samhället kan göra med vår
eHälso-plattform, kan man fundera kring vad det vidare värdet är av
en nykter dag för individen, dess nära och kära och samhället i
stort. En nykter dag kan ju innebära att några personer inte förlorar
livet i en trafikolycka, att någon får behålla jobbet eller en
relation, eller att ett barn får en bättre dag på sitt sommarlov. Att
vi med vår eHälso-plattform kan bidra till förbättrad livskvalitet
för så många människor, är ett av de starka motiv som driver oss i
vårt intensiva arbete med fortsatt utveckling av Kontigo Care som
bolag, och av vår eHälso-plattform som ledande teknisk lösning för
beroendevården", avslutar Henrik Nordlindh.

Den fullständiga Växtzonsrapporten återfinns på Kontigo Cares hemsida,
www.kontigocare.com.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com
IR- och pressfrågor: Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig,
Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök
www.kontigocare.com

Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta
pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt
är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera
informationen till bolagets intressenter.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som
målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och
effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska
lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets
avancerade eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade
algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar,
samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och
Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde.
Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kontigo-care-ab/r/resultaten-fran-vaxtzon-proj...
http://mb.cision.com/Main/12428/2370766/738419.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.