Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Kopparbergs Bryggeri: Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015

* Resultatet efter finansiella poster ökade och uppgick till 299,9 Mkr (194,8
Mkr)
* Nettoomsättningen exklusive dryckesskatt ökade till 1 979,2 Mkr (1 797,2
Mkr)
* Styrelsen föreslår en utdelning på 4,40 kr per aktie (2,40 Kr)
* Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Verksamhet

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider,
spritdrycker och läskedrycker. Tillverkningen sker vid koncernens bryggerier
i Kopparberg, Laholm och Sollefteå.

Fakturering och resultat

Fakturering

Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1
979,2 Mkr (1 797,2Mkr).

Resultatet

Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 299,9 Mkr
(194,8 Mkr).

Koncernförhållande

Kopparbergs har följande helägda dotterbolag:

Zeunerts i Norrland AB, Sollefteå

Banco Bryggeri AB, Skruv

Kopparbergs España SL

Kopparberg USA INC

Ipswich93 AB

Oy Kopparbergs Finland

Nytt bolag: Cider of Sweden South Africa

Följande delägda dotterbolag:

I Cider of Sweden uppgår ägarandelen till 51 %

I Sidras Kopparberg SA uppgår ägarandelen till 68 %

Investeringar

Koncernens investeringar uppgick för perioden till 94,7 Mkr (128,6 Mkr).
Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar 72,2 Mkr
(111,3 Mkr)

Immateriella anläggningstillgångar 6,7 Mkr
(11,2 Mkr)

Finansiella anläggningstillgångar 15,8 Mkr
(6,1 Mkr)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

.

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken,
verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av
biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser

Ställda panter har minskat med 3,0 Mkr avseende tillgångar belastade med
äganderättsförbehåll jämfört med

2014-12-31.

Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2015-12-31 till
206,4 Mkr.

Årsstämma

Årsstämman kommer att avhållas den 24/5 2016 kl.13.30 i Kopparberg.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 3/5 2016 på hemsidan
www.kopparbergs.se

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 4,40 kr per aktie.

Kommande rapporteringstillfällen

Kvartal 1 24 maj 2016

Kvartal 2 25 augusti 2016

Kvartal 3 24 november 2016

Kvartal 4 23 februari 2017

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.kopparbergs.se.

VD:s kommentar:

Omsättningen exklusive dryckesskatter under 2015 uppgick till 1 979,2 Mkr (1
797,2 Mkr). Resultatet före skatt och minoritetsintressen ökade med 54 % och
uppgick till 299,9 Mkr (194,8Mkr).

Vi har fortsatt att fokusera på våra starka varumärken och på exportmarknaden
har Kopparberg Cider utvecklats till ett av världens starkaste
cidervarumärken. Vårt fokus har varit huvudsmakerna Päron, Strawberry/lime,
Mixed Fruit och Elderflower/lime. Vi har även inriktat oss på att utveckla
varierande förpackningstyper samt nischprodukter så som Kopparberg Frozen
Fruit cider, världens första frysta cider.

Vårt största exportområde med våra huvudmarknader England, Skottland, Wales,
Nordirland och Irland har fortsatt att utvecklas positivt, och även länder
som t.ex. Grekland, Spanien och Tjeckien har en gynnsam utveckling.

Inom ölsegmentet, med Sverige i fokus, har vi lyft fram våra varumärken
Sofiero, Höga Kusten, Zeunerts och Fagerhult.

Vårt restaurangbolag John Scott´s, med konceptet att utveckla öl- och
ciderkulturen, har haft en positiv utveckling och ytterligare pubar har
öppnats under året.

Årets resultat före skatt och minoritetsandelar på 299,9 Mkr blev återigen det
bästa resultatet någonsin.

Resultatförbättringen är till övervägande del en effekt av den gynnsamma
valutasituationen, en förbättrad produktmix, lyckade produktlanseringar,
effektiviseringsvinster samt en fantastisk personal.

Med en förhoppning om en fortsatt positiv utveckling för koncernen föreslås en
utdelning på 4,40 kr (2,40 kr) per aktie.

Kopparberg 24 februari 2016

Peter Bronsman

Verkställande direktör

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.