Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Kopparbergs Bryggeri: Delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-06-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-01-01 - 2018-06-30
Resultatet efter finansiella poster 161,6 Mkr (141,7 Mkr)
Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 029,5 Mkr (969,0 Mkr)
Fortsatta exportframgångar

Verksamhet
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Fakturering och resultat

Fakturering
Kopparbergskoncernens nettofakturering (exkl. dryckesskatter) uppgick till 1 029,5 Mkr (969,0 Mkr).

Resultatet
Koncernens resultat före skatt och minoritetsintressen uppgick till 161,6 Mkr (141,7 Mkr).

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick för perioden till 10,7 Mkr (45,9 Mkr). Investeringarna fördelas enligt följande:

Materiella anläggningstillgångar 5,7 Mkr (45,7 Mkr)
Finansiella anläggningstillgångar -11,0 Mkr (0,2 Mkr)
Immateriella anläggningstillgångar 16,0 Mkr (0,0 Mkr)

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3 reglerna.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, verksamheten påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom utsläpp av biokemisk syreförbrukning, kemisk syreförbrukning och kväveoxider.

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ställda panter har ökat med 0,1 Mkr avseende tillgångar belastade med äganderättsförbehåll jämfört med 2017-12-31.
Utnyttjad fakturakredit av belånade kundfordringar uppgår per 2018-06-30 till 147,8 Mkr (183,5 Mkr).

Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle är den 28/11 2018.
Rapporten kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.kopparbergs.se http://www.kopparbergs.se .

VD:s kommentar

Koncernens nettoomsättning uppgick under första halvåret 2018 till 1029,5 Mkr (969,0 Mkr).

Under perioden har vi fortsatt att fokusera på våra starka varumärken. På Systembolaget behåller Kopparberg Päroncider och Sofiero Original sina toppositioner inom respektive segment.

I restaurangbolaget Ipswich93 har vi under perioden blivit majoritetsägare i ytterligare två restauranger i Göteborg.

På den brittiska marknaden fortsätter vår fokusering.

Kopparberg Cider är det mest sålda premiumvarumärket på flaska med en marknadsandel på 38 %.
Totalt på den brittiska marknaden, on-trade (pubarna) och off-trade (dagligvarukedjorna), är vi det näst mest sålda varumärket.

På den brittiska marknaden har vi under perioden lanserat konceptet Kopparberg Black, en ciderprodukt med en lägre sockerhalt som hittills endast finns på tappkran och serveras på pubarna.

Övriga exportmarknader går planenligt och följer föregående årsvolymer.

Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 161,6 Mkr (141,7 Mkr) vilket är det bästa resultatet någonsin. Det härrör sig bland annat till det fina vädret samt en förmånligare pundkurs mot föregående år.

Året har börjat mycket bra men än är det för tidigt att säga hur årets resultat kommer att bli då valutakursutvecklingen samt vädret alltid är stora osäkerhetsfaktorer.

Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopparbergs Pressrelease 2018-08-28.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23937
Kopparbergs Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23938

OM KOPPARBERGS BRYGGERI
Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.
Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se http://www.kopparbergs.se .

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018, kl.11:00 CET.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.