Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-24

KPMG: Tydligare hållbarhetsmål behövs hos bankerna

Majoriteten av de svenska bankerna och finansiella instituten har
hållbarhetsstrategier på plats på koncernnivå, men saknar utvecklade
strategier inom området, för sin kreditgivning. Det saknas mätbara
mål liksom mer avancerade verktyg för att kunna analysera och
kontrollera hållbarhetsrisker. Det visar en ny rapport från KPMG.

KPMG har i rapporten "Ready Or Not" kartlagt kreditprocessen ur ett
hållbarhetsperspektiv hos 9 svenska banker och finansiella institut.
Totalt rymmer kreditstocken för företagsutlåning hos de studerade
bankerna och finansiella instituten närmare 4000 miljarder kronor.
Detta belopp skulle kunna arbeta för omställning till ett hållbart
samhälle om man kopplade tydliga mätbara hållbarhetsmål och
aktiviteter till kreditgivningsprocessen. Dock visar KPMGs
kartläggning att även om bankerna har övergripande strategier samt
generella mål på koncernnivå, saknas fortfarande mätbara mål och mer
avancerade verktyg i det dagliga arbetet. Några key findings från
rapporten är:

· 89 % av de Nordiska bankerna och finansiella institutionerna har
hållbarhetsstrategier som fokuserar både på risker- och möjligheter,
med varierande grad av systematisering. Endast 22 % av bankerna och
institutionerna har mätbara mål för "commercial & investment
banking"/företagsaffären.

· 89 % av de Nordiska bankerna och finansiella instituten använder
någon form av verktyg för att utvärdera miljömässiga och sociala
risker i sin kreditgivning, oftast checklistor. 11 % använder sig av
avancerade verktyg, exempelvis digitala hållbarhetsdatabaser.

· 22 % av de nordiska bankerna och finansiella instituten utvärderar
hållbarhetsrisker i sin kreditportfölj kopplade till globala trender
så som klimat, energi, vatten etc. och 11 % publicerar sin riskprofil
med hållbarhetsrisker som en separat riskkategori i sin Pelare
3-rapport.

"Vi har länge talat om ägarna, det investerade kapitalets
hållbarhetspåverkan och effekter på bolagsstyrning, samhället och
miljön. Nu är det dags att öka fokus på en annan del av bankers
kärnaffär nämligen kreditgivning till företag. Det handlar om att gå
från ord till handling och att integrera hållbarhet djupare i den
operativa modellen, det är här vi ser den största
förbättringspotentialen i den kartläggning vi gjort" säger Helena
Mueller, ansvarig för hållbarhetsrådgivningen på KPMG, och
fortsätter, "genom att integrera hållbarhetsperspektivet djupare i
verksamhetsstyrning och riskutvärderingsmodell skulle bankerna inte
bara kunna analysera miljö och sociala risker ur ett kund- och
portföljperspektiv, utan också på sikt kunna sätt riskaptit och
allokera kapital så att det verkar för samhällets och miljöns bästa.
Dessutom ger det bankerna en möjlighet att bygga starkare relationer
med kunder och hitta sätt att särskilja sig genom att exempelvis
stimulera framväxten av ny miljövänlig teknik och nya hållbara
affärsmodeller."

En rad omvärldsfaktorer driver på den utveckling som just nu ökar
trycket på svenska banker och finansiella institut att sätta
tydligare och mätbara hållbarhetsmål.

· Globala trender internaliseras över tid, exempelvis både klimat-
och vattenfrågan är i praktiken resultatpåverkande för många företag
redan idag, exempelvis inom stålindustrin, cementindustrin, för
matproducenter och i textilindustrin. För svenska företag uppstår
dock dessa risker ofta längre bak i värdekedjan eller genom
produktion i andra länder. Dessa risker är att betrakta som
finansiella och en växande del av bankernas företagskunder måste
hitta sätt att kontrollera dessa över tid. Här kan banken bidra genom
att ställa rätt krav och inleda dialog.

· Ett ökat kundfokus på hållbarhetsfrågor, många kunder vill veta
att deras bank tar hållbarhet på allvar. Förtroendet för banker är
rekordlågt.

· Nästa generation av kunder och medarbetare förväntar sig också ett
mer långtgående ansvar och de vill vara kunder och/eller arbeta för
en bank som förstår sin roll i samhället och som verkar för ett högre
syfte.

· Ett ökat intressenttryck från NGO:er, exempelvis Fair
Finance-guide som utvärderar policyarbete och faktiskt handling,
uppmärksammat i press.

· Ny lagstiftning och politiskt tryck såsom det globala
klimatavtalet från Paris, FNs nya Globala mål och Agenda 2030,
EU-direktivet för icke-finansiell redovisning och mångfaldspolicy och
regeringens samt Finansinspektionens uppmaning till branschsamverkan
och att tydligare beskriva hur hållbarhetsfrågorna hanteras i
företagsutlåningen, så att konsumenter/privatkunden enklare kan se
vad bankerna gör med deras sparmedel

KPMG:s rapport visar också att de svenska bankerna ligger i framkant
när det gäller transparens avseende hållbarhetsaspekter i bankens
formella riskhantering, vilket syns till exempel i deras Pelare
3-rapport, det vill säga regler om transparens och information inom
regelverken Basel 2, Basel 3 och Solvens 2. 75 % av de 4 universella
bankerna i studien redovisar hållbarhetsaspekter integrerat i
Pelare-3, medan motsvarande siffra för Europa är 17 % (dvs. 2 av 12).

"Detta är ett tecken på att hållbarhetsrelaterade risker börjar få
samma betydelse som övriga risker för bankerna samt att frågorna nu
nått styrelsens och ledningens bord. Nu finns det stor möjlighet för
bankerna att ta nästa steg avseende systematisering och integrering
av hållbarhetsaspekter, och till viss del ser vi att den resan redan
har påbörjats", säger Helena Mueller avslutningsvis.

För mer information kontakta:
Helena Mueller, ansvarig för hållbarhetsrådgivning, KPMG, +46 73-327
22 54 helena.mueller@kpmg.se

Maria Bucher, presschef, KPMG, +46 73-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se
Om KPMG
KPMG arbetar för att göra skillnad och förbättra framtiden för våra
kunder. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder
branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt,
rådgivning och ekonomiservice. Genom vårt globala nätverk är vi ett
av världens ledande kunskapsföretag med 162 000 specialister i 155
länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare
på 60 orter.

Följ oss:
kpmg.se (http://www.kpmg.se/)
twitter/KPMGsweden (https://twitter.com/KPMGSweden)
facebook/KPMGkarriar (http://www.facebook.com/KPMGkarriar)
linkedIn/KPMGSverige
(https://www.linkedin.com/company/2457384?trk=tyah&trkInfo=clickedVertica...)

© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All
rights reserved.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kpmg/r/tydligare-hallbarhetsmal-behovs-hos-ban...
http://mb.cision.com/Main/1706/2107004/578952.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.