Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

Kungsleden AB: Kungsleden reserverar utifrån dagens mottagna skattedomar

Som meddelades tidigare idag har Kungsleden mottagit domar från
kammarrätten i skattemål där Kungsleden är part. Kammarrätten har
ansett att kapitalvinsten från försäljningar som år 2006 genomfördes
av Kungsleden-bolag i Nederländerna ska vara skattepliktigt i
Sverige.

Kungsleden bestrider kammarrättens beslut och avser att söka
prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Ett besked om
prövningstillstånd förväntas det närmaste halvåret.

Kungsleden har beslutat att i fjärde kvartalet göra en reservering om
1 315 Mkr med utgångspunkt i de erhållna skattedomarna. Bakgrunden är
att den sammantagna risken för slutligt negativt utfall efter domarna
i kammarrätten bedöms överstiga 50 procent.

Det belopp som Kungsleden nu reserverar är något lägre än det tidigare
bedömda maximala beloppet till följd av att högre avdrag medgivits av
Skatteverket och beviljats av kammarrätten.

Med anledning av domarna kommer Kungsleden inom kort att göra en
skattebetalning på cirka 1 300 Mkr.

Den aktuella reserveringen påverkar, utöver årets resultat, även
Kungsledens finansiella ställning och nyckeltal. Reserveringen och
offentliggjorda fastighetsaffärer samt försäljningen av resterande
andelar i Nordic Modular ger per 30 september pro forma en soliditet
om 31,2 procent (38,8) och en belåningsgrad om 63,4 procent (57,5).

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052
11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 16/12 2015 kl. 12.20.

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella
fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv
totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose
kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla
fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är
noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-reserverar-utifran-...
http://mb.cision.com/Main/293/9885784/457659.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.