Du är här

2018-07-16

Kungsleden AB: Kungsleden säljer elnät och anläggningar för kyla och vatten/avlopp på Finnslätten i Västerås till M...

Kungsleden AB (publ) har tecknat avtal med Mälarenergi AB och dess
dotterbolag Mälarenergi Elnät AB (nedan "Mälarenergi") om överlåtelse
av vissa installationer för el, kyla och vatten/avlopp inom
Kungsledens fastigheter på området Finnslätten i Västerås.

Affären är villkorad av att ledningsrätter upplåts åt Mälarenergi och
att viss fastighetsbildning sker, vilket bedöms ske stegvis under de
kommande ett till två åren. I samma takt som villkoren uppfylls
kommer Kungsleden att frånträda installationerna. Köpeskillingen
uppgår till drygt 30 Mkr före transaktionskostnader. De överlåtna
tillgångarna har låga bokförda värden, varför en realisationsvinst på
minst 20 Mkr kan förväntas och kommer att redovisas i takt med att
installationerna frånträds.

Kungsledens Fastighetschef för Mälardalen, Mats Eriksson, säger:
"Kungsleden renodlar i snabb takt sin verksamhet till aktiv
förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter i Sveriges
tillväxtmarknader, inklusive Västerås. Av historiska skäl har vi på
Finnslätten i Västerås omfattande anläggningar för eldistribution,
kyla och vatten/avlopp. För att fokusera på vår kärnverksamhet
överlåter vi nu till Mälarenergi stora delar av dessa anläggningar.
Mälarenergi är en högprofessionell och välkänd aktör inom bl.a.
områdena eldistribution, produktion och distribution av kyla och
värmevärmeenergi samt vatten/avlopp. Mälarenergi har det långsiktiga
perspektiv och den kunskap som krävs för att anläggningarna ska
skötas och vidareutvecklas på bästa sätt."

Jan Andhagen, vVD och ansvarig för Affärsutveckling inom Mälarenergi,
kommenterar:

"De installationer vi nu förvärvar från Kungsleden kompletterar våra
befintliga anläggningar i Västerås väl. Det förbättrar våra
möjligheter att driva och långsiktigt utveckla god försörjning och
kundanpassade lösningar med elkraft och kyla samt vatten- och
avloppsverksamhet för befintliga och tillkommande kunder på
Finnslätten och i dess närhet."

För ytterligare upplysningar,

Mats Eriksson, Fastighetschef Kungsleden AB (publ), Mälardalen,
Telefon 021-40 44 85 | Mobil 070-588 79 99

Jan Andhagen, vVD och ansvarig för Affärsutveckling, Mälarenergi,
Telefon 073-940 50 30

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-07-16 kl. 07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller
attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag.
Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra
kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga
tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i
attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela
områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv
totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden
är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-saljer-elnat-och-an...
http://mb.cision.com/Main/293/2575807/878780.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.