Du är här

2017-08-23

L E Lundbergföretagen: Lundbergs delårsrapport för januari - juni 2017

· Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2017 till
73,5 mdkr (593 kronor per aktie) jämfört med 67,7 mdkr (546 kronor
per aktie) den 31 december 2016. Den 21 augusti 2017 var motsvarande
värde 71,3 mdkr (575 kronor per aktie).

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 856 mnkr (9 896).

· Resultat efter finansiella poster blev 7 237 mnkr (9 392). Resultat
efter finansiella poster exklusive nedskrivningar och orealiserade
värde-förändringar uppgick till 4 791 mnkr (7 408). I resultatet för
2016 ingår redovisningsmässig övergångseffekt om 5 112 mnkr beroende
på att Industrivärden övergick till att redovisas som
intresseföretag.

· Koncernens resultat efter skatt blev 6 214 mnkr (8 677) varav
hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 1 483 mnkr (1
298).

· Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till 38,15 kronor (59,51).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen/r/lundbergs-delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/1033/2331835/712887.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.