Du är här

2017-05-17

L E Lundbergföretagen: Lundbergs delårsrapport för januari - mars 2017

· Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2017
till 70,8 mdkr (571 kronor per aktie) jämfört med 67,7 mdkr (546
kronor per aktie) den 31 december 2016. Den 15 maj 2017 var
motsvarande värde 76,0 mdkr (613 kronor per aktie).

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 456 mnkr (4 897).

· Resultat efter finansiella poster blev 3 737 mnkr (7 110).
Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar och
orealiserade värde-förändringar uppgick till 2 991 mnkr (6 254). I
resultatet för 2016 ingår redovisningsmässig övergångseffekt om 5 112
mnkr beroende på att Industrivärden övergick till att redovisas som
intresseföretag.

· Koncernens resultat efter skatt blev 3 314 mnkr (6 655) varav
hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 585 mnkr (554).

· Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till 22,01 kronor (49,20).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/l-e-lundbergforetagen/r/lundbergs-delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/1033/2267499/675745.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.