Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 2016/17 Q2

PRESSMEDDELANDE

Andra kvartalet (1 juli - 30 september 2016)

· Nettoomsättningen uppgick till 684 MSEK (711).
· EBITA ökade med 15% till 94 MSEK (82), vilket innebar en EBITA
marginal om 13,7% (11,5).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för den senaste
tolvmånadersperioden uppgick till 311 MSEK att jämföra med 257 MSEK
för räkenskapsåret 2015/16.

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 12 % till 82 MSEK (73), vilket
innebar en rörelsemarginal om 12,0 % (10,3).

· Resultat efter finansiella poster ökade med 11 % till 81 MSEK (73)
och resultat efter skatt ökade med 12 % till 63 MSEK (56).

· Resultat per aktie efter utspädning för den senaste
tolvmånadersperioden uppgick till

3,72 SEK, att jämföra med 3,54 SEK för räkenskapsåret 2015/16.
· Avkastning på eget kapital uppgick till 26 % (24). Soliditeten
uppgick vid periodens utgång till 38 % jämfört med 40 % vid
räkenskapsårets början.

· Under kvartalet förvärvades Skomø A/S, med en årlig omsättning om
ca 45 MDKK.

Första halvåret (1 april - 30 september 2016)

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 1 466 MSEK (1
499).

· EBITA ökade med 10 % till 188 MSEK (171), vilket innebar en EBITA
marginal om 12,8 % (11,4).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 138 MSEK
(84).

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 9 % till 165 MSEK (152),
motsvarande en rörelsemarginal om 11,3 % (10,1).

· Resultat efter finansiella poster ökade med 9 % till 163 MSEK
(149) och resultat efter skatt ökade med 11 % till 126 MSEK (114).

Stockholm 26 oktober 2016

Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700
66 70

Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66
70,

eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.
Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande 2016-10-26 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande
teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande
leverantörer. Inom koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett
orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för
bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av
kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA.
Koncernen har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK.
Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lagercrantz-group/r/lagercrantz-delarsrapport-...
http://mb.cision.com/Main/995/2108655/580084.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.