Du är här

2017-05-18

Långivare till Real Holding har tagit pant i anspråk i väntan på återbetalning av lån

Långivare till fastighetsbolaget Real Holding har tagit pant i anspråk på
väntat på återbetalning av lånet för fastigheten i Örnsköldsvik, enligt ett
pressmeddelande. Bolagets aktier och obligationer handelsstoppades före
öppningen idag.

Bakgrunden är att Real Holding den 21 oktober i fjol tillträdde aktierna i
Hägglundsfastigheterna som äger fastigheten Norrlungånger 2:144 i
Örnsköldsvik. En del av köpeskillingen finansierades genom en
bryggfinansiering som tillhandahölls av APP Rockstar Equity och som
säkerhet för lånet lämnades pant i Hägglundsfastigheterna samt i det
förvärvande dotterbolaget som sedermera fusionerats med
Hägglundsfastigheterna.
Lånet hade ett ursprungligt förfall per 20 april men då bolaget ej hade
erhållit beslut för pågående finansieringspropå kom parterna överens om en
förlängning till den 11 maj. Real Holding har också gått i borgen för
lånet.

APP Equity har valt att i anspråktaga panten i väntan på refinansiering,
alternativt kommer parterna gemensamt bedriva en försäljningsprocess av
fastigheten efter sommaren. APP Equity har sålunda tagit aktierna i
Hägglundsfastigheterna i förvar och registrerat ny styrelse i
Hägglundsfastigheterna.

Avtalet med APP Equity innebär att för det fall fastigheten Norrlungånger
ska säljas på marknaden så ska detta ske på marknadsmässiga villkor och
därmed till högsta möjliga pris. Fastigheten är bokförd till 195 miljoner
kronor och totala lån för fastigheten uppgår till 113 miljoner kronor,
varav 85 miljoner kronor är skulden till APP Equity. Vid en eventuell
försäljning kommer överskjutande belopp mellan försäljningspris minus
skulder, upplupna kostnader och räntor, att utbetalas till Real Holding.

Real Holding har en längre tid förhandlat med ett flertal externa parter
gällande refinansiering av vissa av bolagets befintliga lån.
Förhandlingarna är i den avslutande fasen och bolaget förväntar sig ett
besked inom kort. Real Holding söker också efter en ny stark huvudägare.

"För det fall bolaget inte finner framgång med refinansiering eller på
annat sätt lyckas stärka bolagets finansiella ställning ber styrelsen om
att få återkomma med en handlingsplan för att på ett strukturerat vis kunna
tillvarata såväl fordringsägares som aktieägares intressen", avslutar Real
Holding.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.