Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Länsförsäkringar: Bengt-Erik Lindgren lämnar Länsförsäkringar Banks styrelse

Bengt-Erik Lindgren lämnar i dag Länsförsäkringar Banks styrelse.

Bengt-Erik Lindgren har varit styrelseledamot i Länsförsäkringar Bank
sedan 2012.

- Bengt-Erik har under flera år positivt bidragit till arbetet i
Länsförsäkringar Banks styrelse. Vi önskar honom all lycka i sina
framtida uppdrag, säger Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB och
styrelseordförande i Länsförsäkringar Bank.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB. Tel. 070-532 26 60,
fredrik.bergstrom@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50,
press@lansforsakringar.se

Fakta om Länsförsäkringar Bank AB

Länsförsäkringar Bank ägs till 100 procent av Länsförsäkringar AB.
Bankkoncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Bank samt de
helägda dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar
Fondförvaltning och Wasa Kredit.

"Denna information är sådan som Länsförsäkringar Bank AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 13.15 CET."

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/bengt-erik-lindgren-lamnar...
https://mb.cision.com/Main/152/3029108/1189401.pdf

Författare Cision News