Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-02

Länsförsäkringar: Känslan av hög stress på arbetsplatsen är väldigt stor

Hälften av alla sysselsatta anser idag att stressen på arbetsplatsen
har ökat de senaste åren. Och det är kvinnorna som står för den
största upplevelsen av ökad stress, nästan en tredjedel av de
tillfrågade ansåg att den ökat mycket. Det visar den senaste av
Länsförsäkringars undersökningar om psykisk ohälsa.

Antalet pågående sjukfall i psykiatriska diagnoser utgör enligt
Försäkringskassan nu omkring 40 procent av samtliga sjukfall och den
vanligaste diagnosen är just akut stressreaktion. Orsakerna bakom
stressen kan finnas i såväl privatlivet som i arbetslivet, och ofta i
en kombination av de båda. Oavsett varifrån stressen kommer så leder
den till problem och stora kostnader som drabbar både enskilda
individer och företag. Det borde alltså finnas starka incitament
bland företag och organisationer att investera i en lägre
sjukfrånvaro, högre frisknärvaro och därmed insatser som främjar
psykisk hälsa.

- Vår senaste Hälsorapport visar att endast tre av tio arbetsgivare
anser sig ha hög kompetens när det gäller att hantera psykisk ohälsa
bland medarbetarna. Samma rapport visar också att nästan sju av tio
medarbetare tvivlar på sina arbetsgivares förmåga när det gäller att
hantera stressrelaterade problem på arbetsplatsen, samarbetsproblem,
svårighet att påverka den egna arbetssituationen eller stress i
arbetet, säger Thomas Abrahamsson, chef affärsområde Hälsa på
Länsförsäkringar.

Stressen drabbar kvinnor hårdare
Den aktuella undersökningen visar att dubbelt så många kvinnor som män
upplever att stressen ökat mycket det senaste året. Det gäller
kvinnor i alla åldrar, och kan därför inte förklaras med att kvinnor
generellt tar större ansvar för småbarn.

Thomas Abrahamsson tror att det delvis kan handla om den
könssegregerade arbetsmarknaden, där kvinnor i högre utsträckning
arbetar i branscher där pressen har ökat. Exempel på sådana yrken är
förskollärare, lärare, sjuksköterskor, barnmorskor och vårdbiträden.
Men han tror också att man kan söka förklaringen i hemmet även när
där inte finns småbarn.

- En andra förklaring kan handla om en icke jämställd fördelning av
hem- och omsorgsarbete. Kvinnor som tar det stora ansvaret i hemmen,
inte bara för barnen utan också för äldre släktingar och anhöriga. Ju
större börda man har hemma, desto mer tenderar också stressen att öka
på jobbet, eftersom man helt enkelt får svårare att få tiden att
räcka till, säger Thomas Abrahamsson.

Vad kan man göra för att öka kontrollen och välbefinnandet i sitt liv?
För det första är det viktigt att lära sig att ge akt på sina
stressignaler och försöka ändra sina vanor i tid. Vid långvarig
stress angrips såväl tankemässiga, känslomässiga och beteendemässiga
som fysiologiska funktioner. Vanliga stressymptom är minnes- och
koncentrationssvårigheter, bristande förmåga att tänka långsiktigt
och att lösa problem, känsloutbrott i form av gråtattacker och
raserianfall, känslor av nedstämdhet och uppgivenhet, låg
stresströskel, sömnsvårigheter, muskelspänning och andra kroppsliga
problem såsom magkatarr, huvudvärk, smärta, yrsel och infektioner.

Fakta
Kostnaderna för sjukskrivningar var 2013 lågt räknat 6,5 miljarder
kronor (Försäkringskassan MiDAS). Och då är varken det mänskliga
lidandet, produktionsbortfall, extra kostnader för arbetsgivaren,
minskade skatteintäkter eller individens kostnader inräknade.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i juni 2015 med hjälp av telefonintervjuer
bland 1 000 slumpmässigt urval av personer åldern 20 - 65 år som
arbetar heltid.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Abrahamsson, chef affärsområde Hälsa på Länsförsäkringar. Tel.
073-964 12 19

Presskontakt Länsförsäkringar. Tel. 08-588 418 50
Se också Länsförsäkringars Nyhetsrum
(http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/).

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av
bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi
djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och
genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och
lån.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/kanslan-av-hog-stress-pa-ar...
http://mb.cision.com/Main/152/9823613/414695.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.