Du är här

2018-08-29

Länsförsäkringar: Länsförsäkringsgruppen: Delårsrapport januari-juni 2018

"Länsförsäkringsgruppen redovisade ett bra resultat första halvåret
2018. Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat uppgick till 4,1
Mdkr, med en god kapitalavkastning på 3,9 Mdkr och en premietillväxt
på 5 procent. Skadeprocenten ökade däremot något, främst till följd
av ökade kostnader för brand- och olycksfallskador. Detta resulterade
i en totalkostnadsprocent på 98. Baserat på det mycket goda
resultatet 2017 kommer länsförsäkringsbolagen under 2018 sammantaget
att betala tillbaka 1,8 Mdkr i återbäring och rabatter till sina
ägare - kunderna.

Även Länsförsäkringar AB-koncernen redovisade ett bra rörelseresultat
på 1,4 Mdkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett
rörelseresultat på 0,3 Mdkr och totalkostnadsprocenten uppgick till
93. Agrias tillväxt fortsatte och i april startade verksamheten i
Frankrike. Bankverksamhetens rörelseresultat ökade till 0,9 Mdkr,
till följd av en stadig kundtillströmning. Utlåningen ökade med 14
procent med fortsatt hög kreditkvalitet. Fondförsäkringsverksamhetens
rörelseresultat uppgick till 0,3 Mdkr och förvaltat kapital ökade
till 135 Mdkr, varav 21 procent av ökningen kom från nettoflöde från
befintliga och nya kunder.

Under första halvåret inledde Länsförsäkringar ett viktigt samarbete
med Toyota och 2019 tar Länsförsäkringar över ansvaret för
märkesförsäkring och vagnskadegarantier för Toyota och Lexusbilar i
Sverige. Med Toyota som partner kommer Länsförsäkringar stå väl
rustade för motorförsäkringsmarknadens snabba utveckling och därmed
fortsätta erbjuda relevanta försäkringslösningar.

Den varma sommaren orsakade svår torka i Sverige, vilket främst
drabbar lantbrukarna. Länsförsäkringar arbetar aktivt med
skadeförebyggande åtgärder, i sommar med utökad kapacitet för att
stötta lantbrukare och skogsägare. Länsförsäkringsgruppens
skadekostnader orsakade av sommarens skogsbränder och skyfall
förväntas bli relativt begränsade, fördelade på ett antal mindre
skador.

I september tillträder Fredrik Bergström som vd för Länsförsäkringar
AB. Fredrik är nuvarande vd för Länsförsäkringar Stockholm och har
god kännedom om länsförsäkringsgruppen. Efter 18 år inom
Länsförsäkringar går jag snart i pension, mycket tacksam för att få
ha varit en del i Länsförsäkringars spännande utveckling.", säger
Sören Westin, verkställande direktör, Länsförsäkringar AB,
länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag.

Januari-juni 2018 i korthet

· Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens
sakförsäkringsverksamhet uppgick till 4 071 (5 215) Mkr. Premieintäkt
efter avgiven återförsäkring ökade med 5 procent till 13 136 (12 495)
Mkr.

· Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens
sakförsäkringsverksamhet uppgick till 655 (948) Mkr.
Totalkostnadsprocenten uppgick till 98 (95).

· Kapitalavkastningen i länsförsäkringsgruppen uppgick till 3 871 (4
629) Mkr.

· Rörelseresultatet i Länsförsäkringar AB-koncernen uppgick till 1
376 (1 497) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11 (12)
procent.

· Rörelseresultatet i Länsförsäkringar ABs sakförsäkringsrörelse
uppgick till 292 (624) Mkr. Totalkostnadsprocenten var oförändrad 93
(93).

· Rörelseresultatet i bankkoncernen ökade med 20 procent till 888
(737) Mkr. Räntenettot stärktes till 2 193 (1 911) Mkr.

· Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 288
(290) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 4 618 (4 751) Mkr.
Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 861 (805) Mkr.

· Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick till 783 (1 937) Mkr.
Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.

Läs mer

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/foretag/om-oss/finansiellt/lan...

För ytterligare information kontakta:
Sören Westin, Vd Länsförsäkringar AB
soren.westin@lansforsakringar.se, 08-588 414 25, 073-964 14 25

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB
malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se, 08-588 408 64, 073-964 08
64

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
anna.glennmar@lansforsakringar.se, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Fanny Wallér, Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
fanny.waller@lansforsakringar.se, 08-588 414 69, 070-692 77 79
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda
länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria
Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg
bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing,
avbetalning och lån.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/lansforsakringsgruppen--del...
http://mb.cision.com/Main/152/2603423/899344.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.