Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-02

Lantmännen: Fortsatt positiv utveckling för Lantmännen i första tertialet

Lantmännens resultat efter finansiella poster för första tertialet
2017 uppgår till 354 MSEK - att jämföra med 304 MSEK för samma period
föregående år.

Delårsrapport T1 2017 - Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt.
Vi har ett starkt momentum i våra affärer, och den goda
intjäningsnivån från förra året har bibehållits, säger Per Olof
Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Alla siffror nedan avser rörelseresultat för perioden januari-april
2017. Föregående års resultat inom parentes.

Division Lantbruk har inlett året stabilt och visar ett
rörelseresultat i nivå med föregående år: 96 MSEK (94 MSEK).
Affärerna i divisionen utvecklas väl inom samtliga områden jämfört
med första tertialet föregående år. Divisionens internationella
intresseinnehav visar också ett resultat på föregående års nivå. Den
1 juni slutfördes Lantmännens förvärv av finska K-maatalous från
Kesko Group.

- Förvärvet av K-maatalous ger oss möjligheter att etablera oss på den
finska lantbruksmarknaden och stärka vår position inom
spannmålsvärdekedjan i Östersjöområdet. K-maatalous är en av de
största aktörerna på den finska lantbruksmarknaden, med en stark
produktportfölj och många väletablerade varumärken, säger Per Olof
Nyman.

Division Maskin fortsätter att utvecklas väl, och har ökat sitt
resultat till 28 MSEK (11 MSEK). Det högre resultatet drivs främst av
en god marknadsutveckling för Swecons verksamhet. Under första
tertialet har Lantmännen Maskin tagit över importen av Massey
Fergusons sortiment till den svenska marknaden. Den danska
lantbruksmaskinsaffären har avvecklats och delar av den norska
affären har avyttrats.

Division Energi har markant förbättrat sitt rörelseresultat jämfört
med föregående år: 141 MSEK (84 MSEK). Ökningen beror främst på ett
högre resultat i Lantmännen Agroetanol, som framgångsrikt fortsätter
att utveckla sin export av etanol med hög klimatprestanda och
försäljning av hållbara, högförädlade produkter.

Division Livsmedels resultat är något lägre än föregående år: 154 MSEK
(185 MSEK). Resultatet påverkas negativt av planerade
uppstartskostnader för Unibakes nya bageri i Londerzeel i Belgien
samt en ovanligt kall vår med lägre försäljning av fast
food-produkter. Lantmännen Cerealia möter hårdare konkurrens på
samtliga huvudmarknader.

Lantmännen Fastigheter fortsätter att utvecklas stabilt och visar ett
resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 70 MSEK (61 MSEK).
Under första tertialet har två strategiska förvärv gjorts i Finland,
av fastigheter där Lantmännen Cerealia och Lantmännen Unibake
bedriver produktion.

På Lantmännens föreningsstämma den 4 maj valdes Henrik Wahlberg och
Ove Gustafsson till nya styrelseledamöter. På det efterföljande
styrelsemötet valdes Per Lindahl till ny ordförande, och Hans
Wallemyr till vice ordförande. På stämman fattades också beslut om
insatsutdelning och insatsemission som, tillsammans med efterlikvid
och återbäring, uppgår till 509 MSEK i utdelning till medlemmarna.

- Under våren påbörjades en omfattande ägardialog inför den kommande
uppdateringen av vår långsiktiga strategi. Vi har redan fått många
goda inspel, och jag ser fram emot att - tillsammans med ägare och
medarbetare - fortsätta att utveckla Lantmännen till ett ännu mer
konkurrenskraftigt och lönsamt företag, säger Per Olof Nyman.

Delårsrapporten finns bifogad detta utskick samt tillgänglig på
http://lantmannen.com/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på http://lantmannen.com/bildbanken.

Vid ytterligare frågor, kontakta:
Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47,
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 0730 46 58 00

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 08:00 CET.

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör
inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000
svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett
20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen
i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt
lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA,
Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh!, FINN CRISP och Bonjour. Vårt
företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i
generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling
och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från
jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lantmannen/r/fortsatt-positiv-utveckling-for-l...
http://mb.cision.com/Main/885/2279264/683183.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.