Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-19

Lappland Goldminers: Bokslutskommuniké 2013 Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers AB avger härmed sin bokslutskommuniké för 2013.

Rekonstruktionsprocess enligt plan

Oktober - december 2013:

·
Lappland Goldminers fullskaletest av Karoliinamineraliseringen
uppvisade positiva resultat avseende guldutbytet och bekräftade att
bolagets anrikningsprocess fungerar för den nya malmen.

·
Lycksele tingsrätt beviljade Lappland Goldminers AB förlängning av
företagsrekonstruktion till och med den 27 december 2013.

·
En extra bolagsstämma i Lappland Goldminers den 10 december 2013 utsåg
Sven Rasmusson till ny styrelseledamot och tillika ny ordförande i
styrelsen.

·
Thomas Häggkvist utsågs till ny VD och koncernchef från och med den 12
december 2013.

·
Lappland Goldminers ansökte i slutet av 2013 om ytterligare en
förlängning av rekonstruktionsperioden fram till den 24 mars 2014.
Ansökan beviljades av Lycksele Tingsrätt den 10 januari 2014.

·
Som en följd av det uteblivna resultatet av försäljningsprocessen
gällande guldprojektet Fäboliden har styrelsen beslutat att skriva
ned projektets värde i balansräkningen till 0 SEK med en negativ
resultateffekt om 178,8 MSEK.

Händelser efter utgången av rapportperioden:

·
Produktionen av guld i bolagets gruva i Pahtavaara under januari -
februari månad 2014 uppgick till sammanlagt ca 100,5 kg.

·
Lappland Goldminers styrelse föreslår offentligt ackord med
efterföljande kvittnings- och företrädesemission.

·
Lycksele tingsrätt har som en följd av bolagets ackordsansökan satt ut
ett datum för ett borgenärsmöte till den 1 april kl 13.00.

·
Som ett led i den pågående rekonstruktionsprocessen har Bolaget kallat
till en extra bolagsstämma att hållas den 14 april 2014 för beslut om
en kvittningsemission samt bemyndigande av en efterföljande
företrädesrättsemission.

·
Helsingfors tingsrätt har i januari 2014 godkänt den femåriga
rekonstruktionsplanen för det helägda dotterbolaget Lappland
Goldminers Oy.

·
Styrelsen har som en följd av de nedskrivningar som gjorts per
årsskiftet upprättat kontrollbalansräkning (KBR I) och hänskjutit
frågan om fortsatt drift till den kommande extra bolagsstämman.

Översikt

TSEK Oktober - december Januari - december
2013 2012 2013 2012
Intäkter 27 859 34 900 80 955 210 795
Resultat före -11 019 -4 762 -22 512 54 431
avskrivningar,
Pahtavaara
Resultat före -14 977 -7 678 -41 198 33 106
avskrivningar,
Koncernen
Periodens resultat -238 144 -52 476 -296 652 -58 227

Kassaflöde från -10 501 3 980 1 145 34 634
verksamheten *
Investeringar 5 958 19 406 19 272 80 596
Soliditet, % ** -144 29 -144 29

Guldproduktion 101 126 344 582
Pahtavaara, kg
Guldproduktion 3 238 4 042 11 045 18 722
Pahtavaara, tr.oz

Guldleveranser, kg 118 122 324 613
Guldleveranser, 3 798 3 910 10 430 19 717
tr.oz

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=274727...
http://mb.cision.com/Main/8073/9554632/222590.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.