Du är här

2017-05-30

Latvian Forest: Genomför företrädesemission om 23,39 Mkr för fortsatt expansion

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) ("Latvian Forest" eller
"Bolaget") har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att
genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare. Emissionen omfattar totalt ca 23,39 Mkr och syftar till
att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare
skogsfastigheter.

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) ("Latvian Forest" eller
"Bolaget") har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att
genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare. Emissionen omfattar totalt ca 23,39 Mkr och syftar till
att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare
skogsfastigheter.

Emissionen, som beslutades av styrelsen 2017-05-29, sker med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För varje fyra befintliga
aktier oavsett aktieslag kan en nya B-aktie tecknas. Emissionskursen
är 5,90 kronor per ny B-aktie. Teckning av nya aktier kan även ske
utan företrädesrätt.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är 2017-06-07.
Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter är därmed
2017-06-02. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt.
Fyra (4) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie.
Teckning sker mellan 2017-06-09 och 2017-06-26.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan 2017-06-09
och 2017-06-21. Detta innebär att teckningsrätter kan köpas av de som
önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt
deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna
teckningsrätter måste således antingen användas för teckning av
aktier senast 2017-06-26 eller säljas senast 2017-06-21 för att inte
förfalla. Handel i betalda tecknade aktier ("BTA") kommer äga rum på
Aktietorget från och med 2017-06-09 fram till dess att emissionen
registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering av emissionen
förväntas ske i mitten av juli 2017.

Totalt omfattar emissionen högst 3.964.198 nya B-aktier och tillför
vid full teckning Bolaget 23.388.768,20 kr före emissionskostnader,
vilka beräknas uppgå till sammanlagt ca 0,6 Mkr. Vid full teckning
ökar aktiekapitalet med 443.990,20 Euro. Antalet aktier efter
emissionen kommer att uppgå till högst 19.820.990 st varav 19.740.990
B-aktier.

Syftet med den förestående nyemissionen är att finansiera en fortsatt
expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt att
kvitta skulder om ca 0,91 MEUR. Skulderna som kvittas avser krediter
från befintliga aktieägare som använts för finansiering av förvärv
under 2016.

Investeringsmemorandum beräknas kunna offentliggöras omkring den 2
juni 2017. Direktregistrerade aktieägare kommer att få
emissionsredovisning och relevant information tillsänt sig. Övriga
aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank.
Memorandum och teckningssedlar kommer att finnas tillgängliga på
bolagets hemsida www.latvianforest.se.

Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aqurat Fondkommission
AB.

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB
(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj
2017.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/latvian-forest/r/genomfor-foretradesemission-o...
http://mb.cision.com/Main/11669/2276162/681254.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.