Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Latvian Forest: Kommuniké från extra bolagsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 9 november 2017 hållit
årsstämma. Bolagsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst
690 071 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet
med högst 77 290,259996 euro.

Latvian Forest Company AB (publ) har den 9 november 2017 hållit
årsstämma. Bolagsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst
690 071 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet
med högst 77 290,259996 euro. För beslutet ska i övrigt följande
villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Galjaden Fastigheter
AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
Galjaden Fastigheter AB, av olika anledningar, inte kunde teckna
aktier vid emissionen som beslutades av styrelsen den 29 maj 2017.
Genom ifrågavarande emission kommer bolaget bl.a. säkerställa
tillräcklig finansiering för framtida fastighetsförvärv.

2. Totalt ska erläggas 4 071 420 kr för de emitterade aktierna.
Teckningskursen på 5.90 kr per aktie motsvarar den teckningskurs som
Galjaden Fastigheter AB skulle teckna aktier för i emissionen
beslutad av styrelsen den 29 maj 2017 och som redogjordes för i
emissionsprospektet som publicerats den 2 Juni 2017.

3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från
dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska
ske inom fyra veckor efter teckning.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

5. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD
+37129203972
info@latvianforest.se
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/latvian-forest/r/kommunike-fran-extra-bolagsst...
http://mb.cision.com/Main/11669/2387832/749591.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.