Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Lemminkäinen: Lemminkäisen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2016 KLO 8.00

LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016

Heinä-syyskuu 2016 (7-9/2015)

· Saadut tilaukset olivat 351,4 milj. euroa (312,2).
· Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 406,6 milj. euroa (1 268,5).
· Liikevaihto oli 531,6 milj. euroa (568,8).
· Liikevoitto oli 42,8 milj. euroa (20.9), mikä oli 8,0 prosenttia
(3,7)

liikevaihdosta.
· Katsauskauden tulos oli 30,7 milj. euroa (12,0).
· Osakekohtainen tulos oli 1,27 euroa (0.43).
· Liiketoiminnan rahavirta oli 86,0 milj. euroa (50,1).
· Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 34,3 % (35,0) ja
nettovelkaantumisaste 23,7 % (41,7).
· Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 82,0 milj. euroa
(154,4).

Tammi-syyskuu 2016 (1-9/2015)

· Saadut tilaukset olivat 1 134,7 milj. euroa (1 121,5).
· Liikevaihto oli 1 205,4 milj. euroa (1 350,5).
· Liikevoitto oli 32,6 milj. euroa (18,4), mikä oli 2,7 prosenttia
(1,4)

liikevaihdosta.
· Katsauskauden tulos oli 15,1 milj. euroa (-2,7).
· Osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (-0,48).
· Liiketoiminnan rahavirta oli 93,2 milj. euroa (76,2).
Ohjeistus vuodelle 2016

Lemminkäinen päivitti ohjeistustaan 20.10.2016. Uuden ohjeistuksen
mukaan Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2016 sen liikevaihto on 1,8
miljardin euron tasolla. Liikevoiton (IFRS) vuonna 2016 yhtiö odottaa
paranevan selvästi vuoteen 2015 verrattuna (37,3 milj. euroa).

+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
|Avainluvut, IFRS | | 7-9/| 7-9/|Muutos| 1-9/|1-9/ 2015|Muutos|1-12/ 2015|
| | | 2016| 2015| | 2016| | | |
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
|Liikevaihto |M€|531,6|568,8| -37,2|1 205,| 1 350,5|-145,1| 1 879,0|
| | | | | | 4| | | |
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Päällystys |M€|317,1|319,5| -2,4| 578,3| 615,4| -37,1| 796,2|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Infraprojektit |M€| 77,8| 90,4| -12,6| 228,5| 242,2| -13,7| 341,4|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Suomen |M€|131,1|103,4| 27,7| 385,1| 361,7| 23,4| 537,8|
| talonrakentaminen | | | | | | | | |
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Venäjän toiminnot |M€| 21,4| 30,7| -9,3| 39,3| 66,8| -27,5| 136,7|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Muut toiminnot ja |M€|-15,7| 24,8| -40,5| -25,8| 64,5| -90,3| 66,8|
|konsernieliminoinnit| | | | | | | | |
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
|Liikevoitto |M€| 42,8| 20,9| 21,9| 32,6| 18,4| 14,2| 37,3|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Päällystys |M€| 35,6| 32,4| 3,2| 25,2| 22,6| 2,6| 19,8|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Infraprojektit |M€| 2,3| 2,8| -0,5| 3,3| 5,8| -2,5| 8,9|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Suomen |M€| 3,5| -2,3| 5,8| 6,5| 1,5| 5,0| 12,9|
| talonrakentaminen | | | | | | | | |
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Venäjän toiminnot |M€| 1,8|-10,6| 12,4| 0,6| -8,1| 8,7| 2,9|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Muut toiminnot |M€| -0,5| -1,3| 0,8| -3,0| -3,5| 0,5| -7,2|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
|Liikevoitto-% | %| 8,0| 3,7| | 2,7| 1,4| | 2,0|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Päällystys | %| 11,2| 10,1| | 4,4| 3,7| | 2,5|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Infraprojektit | %| 3,0| 3,0| | 1,4| 2,4| | 2,6|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Suomen | %| 2,7| -2,2| | 1,7| 0,4| | 2,4|
| talonrakentaminen | | | | | | | | |
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
| Venäjän toiminnot | %| 8,5|-34,5| | 1,5| -12,1| | 2,1|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
|Tulos ennen veroja |M€| 37,9| 16,6| 21,3| 19,0| 2,9| 16,1| 16,7|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
|Katsauskauden tulos |M€| 30,7| 12,0| 18,7| 15,1| -2,7| 17,8| 7,2|
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
|Katsauskauden | €| 1,27| 0,43| 0,84| 0,44| -0,48| 0,92| -0,15|
|osakekohtainen tulos| | | | | | | | |
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+
|Liiketoiminnan |M€| 86,0| 50,1| 35,9| 93,2| 76,2| 17,0| 106,6|
|rahavirta | | | | | | | | |
+--------------------+--+-----+-----+------+------+---------+------+----------+

+---------------------+--+------+------+-------+------+-------+-------+
|Avainluvut, IFRS | | 30.9.| 30.9.| Muutos| 30.6.| Muutos| 31.12.|
| | | 2016| 2015|9/16 vs| 2016|9/16 vs| 2015|
| | | | | 9/15| | 6/16| |
+---------------------+--+------+------+-------+------+-------+-------+
|Tilauskanta |M€|1 406,|1 268,| 138,1|1 495,| -89,1|1 180,3|
| | | 6| 5| | 7| | |
+---------------------+--+------+------+-------+------+-------+-------+
|Sidottu pääoma |M€| 394,6| 486,1| -91,5| 446,4| -51,8| 474,8|
+---------------------+--+------+------+-------+------+-------+-------+
|Taseen loppusumma |M€|1 156,|1 235,| -78,9|1 055,| 101,2|1 035,5|
| | | 7| 6| | 5| | |
+---------------------+--+------+------+-------+------+-------+-------+
|Korollinen nettovelka|M€| 82,0| 154,4| -72,4| 165,2| -83,2| 126,8|
+---------------------+--+------+------+-------+------+-------+-------+
|Omavaraisuusaste 1) | %| 34,3| 35,0| | 33,8| | 40,6|
+---------------------+--+------+------+-------+------+-------+-------+
|Nettovelkaantumisaste| %| 23,7| 41,7| | 52,2| | 33,6|
|2) | | | | | | | |
+---------------------+--+------+------+-------+------+-------+-------+
|Sijoitetun pääoman | %| 8,3| 2,5| | 4,6| | 5,3|
|tuotto, ROCE, liukuva| | | | | | | |
|12 kk | | | | | | | |
+---------------------+--+------+------+-------+------+-------+-------+

1) Omavaraisuusaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana
pääomana: 9/2016: 27,4 %, 9/2015: 24,5 % ja 12/2015: 28,6 %.

2) Nettovelkaantumisaste, mikäli hybridilainat käsiteltäisiin vieraana
pääomana: 9/2016: 54,6 %, 9/2015: 102,8 % ja 12/2015: 89,6 %.

Toimitusjohtaja Casimir Lindholm:

"Liikevoittomme parani vertailukaudesta kaikissa muissa segmenteissä
paitsi infraprojekteissa vuoden kolmannella neljänneksellä", sanoo
toimitusjohtaja Casimir Lindholm. "Päällystys paransi liikevoittoaan.
Norjassa käynnistämämme kehitystoimenpiteet etenevät suunnitellusti.
Ruotsissa olemme tunnistaneet operatiivisia haasteita, joita olemme
lähteneet korjaamaan. Suomen talonrakentamisessa segmentin tulosta
tuki asuntomyynti erityisesti pääkaupunkiseudulla. Venäjän
toiminnoissa viime vuoden liikevoittoa heikensi alaskirjaus, joka
liittyi päätökseemme luopua suunnitteilla olleesta
Ilmatar-hankkeesta. Infraprojektien liikevoittoa heikensivät
kateheikennykset yksittäisissä projekteissa Ruotsissa ja Suomessa."

"Taloudellinen asemamme vahvistui vuoden takaisesta. Sidottu pääomamme
laski 486 miljoonasta eurosta 395 miljoonaan euroon. Suomen
talonrakentamisen valmiiden myymättömien asuntojen määrä syyskuun
lopussa oli 191, kun se vuosi sitten oli 304. Korollinen
nettovelkamme on laskenut 154 miljoonasta eurosta 82 miljoonaan
euroon. Lisäksi liiketoiminnan rahavirta vuoden kolmannella
neljänneksellä oli erittäin vahva, 86 miljoonaa euroa."

"Tilauskantamme kehittyi myönteisesti. Päällystyksen tilauskanta
kasvoi vertailukaudesta, vaikka bitumin hinnanlasku on alentanut
yksikköhintoja. Suomen talonrakentamisen vahvaa tilauskantaa tukivat
kuuden omaperusteisen asuntokohteen aloitukset. Venäjällä voitimme
kaksi uutta talonrakentamisen neuvottelu-urakkaa. Infraprojektien
markkinanäkymät erityisesti Skandinaviassa ovat positiiviset, mutta
segmentin tilauskanta on edelleen liian heikko."

"Katsauskauden jälkeen hovioikeus antoi päätöksensä asfalttikartelliin
liittyvissä vahingonkorvauksissa. Hovioikeus määräsi Lemminkäisen
maksamaan vähemmän vahingonkorvauksia kuin mitä käräjäoikeus oli
määrännyt. Näistä palautuksista Lemminkäinen on oikeutettu saamaan
yhteensä noin 19 miljoonaa euroa sisältäen pääomakorvauksia, korkoja
ja oikeudenkäyntikuluja. Olemme tyytyväisiä hovioikeuden päätöksiin
niiltä osin, kun valituksemme hyväksyttiin. Kirjaamme nämä tulot
neljännen vuosineljänneksen tulokseemme."

"Hyvä tilauskanta ja vahva taloudellinen asema tukevat meitä
operatiivisen tuloksemme ja kilpailukykymme parantamisessa kaikessa
toiminnassamme, mitä jatkamme edelleen. Haemme myös kannattavaa
kasvua infraprojekteista etenkin Ruotsissa ja Norjassa, joissa
valtiot investoivat edelleen kaupunki-infran pitkäaikaiseen
kehittämiseen."

Tiedotustilaisuus

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle
järjestetään torstaina 27. lokakuuta klo 12.00 Lemminkäisen
pääkonttorilla, osoitteessa Salmisaarenaukio 2, Helsinki.
Osavuosikatsauksen esittelee Lemminkäisen toimitusjohtaja Casimir
Lindholm. Osavuosikatsauksen esitysmateriaali on saatavissa suomeksi
ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.lemminkainen.fi/sijoittajat.

Vuoden 2016 taloudelliset tiedotteet

Vuoden 2016 julkistamisaikataulu on seuraava:

4.2.2016 Tilinpäätöstiedote 2015

Viikko 9 Vuosikertomus 2015

28.4.2016 Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016

28.7.2016 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

27.10.2016 Osavuosik...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.