Du är här

2018-08-01

LeoVegas AB: Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2018

" Ett kvartal med rekordresultat samt nya initiativ inom hållbarhet och
teknik
lägger grunden för fortsatt stark tillväxt"

- Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Andra kvartalet: 1 april - 30 juni 2018[1] * Intäkterna ökade med 76 procent till 87,4 MEUR (49,7).
* EBITDA uppgick till 15,0 MEUR (6,1), motsvarande en EBITDA marginal om 17,2
procent (12,4).
* Organisk tillväxt exklusive marknader som stängts ner under 2017 var 38
procent.
* Spelintäkter netto (NGR) från reglerade marknader var 38,8 procent (25,1)
av total NGR.
* Spelintäkter netto (NGR) från Royal Panda och Rocket X[2]var 15,6 procent
respektive 12,8 procent av total NGR och starka marginaler.
* Antalet deponerande kunder uppgick till 309 987 (173 034), en ökning med 79
procent.
* Justerat resultat per aktie uppgick till 0,13 EUR (0,05).

Händelser under kvartalet * Nya finansiella mål för helåret 2020 presenterades den 19 april. Målet är
att uppnå minst 600 MEUR i intäkter och en EBITDA på minst 100 MEUR.
* Det annonserades den 7 maj att Stefan Nelson blir ny CFO med start 22
augusti 2018.
* LeoVegas tog ytterligare steg inom ansvarsfullt spelande med
implementationen av GAMSTOP, vilket är ett centralt system för den
brittiska marknaden där kunder kan begränsa sitt spel på alla licensierade
speloperatörer i Storbritannien. LeoVegas har även integrerat samtliga av
koncernens varumärken till LeoSafePlay.
* LeoVegas lanserade en ny front-end plattform. Tekniken skapar nya och
förbättrade möjligheter för LeoVegas att fortsätta erbjuda den bästa,
snabbaste och mest innovativa spelupplevelsen på mobilen.
* Sportbok 2.0 lanserades med en ny design och en ny förbättrad
spelupplevelse på LeoVegas.com.
* Den 7 juni 2018 beslutade Sveriges riksdag om den nya spellagstiftningen.
Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2019 och är i linje med
det tidigare förslaget.

Händelser efter kvartalets slut * Spelintäkter, netto (NGR) uppgick till 26,4 MEUR (18,3) i juli motsvarande
en tillväxttakt på 45 procent.
* LeoVegas genomförde förändringar i ledningsgruppen med syfte att optimera
arbetet av bolagets strategiska agenda kring hållbarhet och den fortsatta
tillväxtresan. Detta medför ett ytterligare fokus på ansvarsfullt spelande
och LeoSafePlay.
* Koalitionsregeringen i Italien har föreslagit ett förbud mot marknadsföring
av spel och om det godkänns träder det i kraft juni 2019. Situationen är i
nuläget oklar och förväntan är att situationen kan komma att ändras
ytterligare.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare
Ett kvartal med fokus på hållbarhet och teknik
Det andra kvartalet har varit ett av bolagets mest intensiva kvartal någonsin.
Vi har inte bara lanserat en ny sportbok och design i tid till fotbolls-VM,
vi har också anpassat oss till GDPR, ökade krav inom regelefterlevnad och den
kommande regleringen i Sverige. Detta är bara ett fåtal exempel på projekt
det jobbats intensivt med. Utöver det har vi arbetat hårt och färdigställt
ett antal initiativ som kommer vara långsiktigt viktiga för bolagets
fortsatta tillväxt; inom hållbarhet och en ny teknikplattform.

Utvecklingen under kvartalet
Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 87,4 MEUR (49,7), vilket
motsvarade en ökning med 76 procent. Den organiska tillväxten var 27 procent.
Organisk tillväxt exklusive marknader som stängts ner under 2017 var 38
procent. EBITDA resultatet, uppgick till 15,0 MEUR (6,1), motsvarande en
EBITDA marginal om 17,2 procent (12,4).

Royal Panda och Rocket X utvecklas enligt plan med starka EBITDA marginaler på
30,0 procent för Royal Panda och 21,8 procent för Rocket X.

Kvartalet genererade ett rekordresultat och den huvudsakliga förklaringen är
lägre marknadsföringskostnader. Vår datadrivna marknadsföringsmodell fungerar
så att vi investerar bara om vi ser tillräckligt hög avkastning i våra
marknadskanaler. Under fotbolls-VM ökade många spelbolag med Sportspel som
huvudfokus väsentligt sina budgetar, varför kundvärdet på lång sikt bedömdes
som osäkert. Här har våra modeller indikerat att vi inte bör annonsera i
vissa kanaler och då har vi helt enkelt avstått vilket i sin tur medfört en
något lägre tillväxt och samtidigt ett väsentligt högre EBITDA resultat. Jag
är väldigt nöjd med det starka resultatet i kvartalet.

Vidare så har lanseringen av vår nya Front-end plattform till exempel gjort
att vissa länkar hos marknadsföringspartners har behövts göras om. Precis
samma sak hände när vi bytte vår Back-end plattform för tre år sedan. Detta
var en medveten risk och påverkade kundinflödet under en begränsad period.

Ovan nämnda anledningar tillsammans med GDPR och generellt ökad fokus på
compliance där vi stängt av många affiliates på den brittiska marknaden har
påverkat kundinflödet och tillväxten under kvartalet. När vi går in i tredje
kvartalet är vi väl förberedda. Vår nya plattform är lanserad, compliance
arbetet har kommit långt och fotbolls-VM är förbi. Framgent kommer vi ha
fokus på långsiktig tillväxt och att ytterligare driva vår kärnverksamhet,
Casino, framåt.

Det andra kvartalet bjöd också på tre prestigefyllda priser vid EGR M&I
awards: "Brand of the Year", "Affiliate marketing of the year och "Innovation
in Mobile&Tablet". Vi är stolta och glada över alla tre priser, men
framförallt över "Brand of the Year" som visar på vår vilja och drivkraft
över att arbeta med innovation och utveckling av vårt varumärke.

Hållbarhet
LeoVegas Mobile Gaming Group bedriver en ansvarsfull och hållbar verksamhet.
En del i detta är att öka transparensen kring de rutiner och regelverk som vi
och övriga aktörer i branschen lever efter. LeoVegas har en vision att
förändra synsättet på spelbranschen. Vi har som ambition att framöver samla
branschen för att initiera ett långsiktigt gemensamt arbete för en förändring
av synen på branschens verksamhet. En ansvarsfull verksamhet kommer betyda
hållbar tillväxt och detta är det tydliga målet för LeoVegas Mobile Gaming
Group.

Regelefterlevnad (Compliance)

Branschen för onlinespel i Europa håller på att förändras i grunden. Ett ökat
antal marknader väljer att reglera lokalt. Regelefterlevnadskraven för
operatörer både ökar och blir mer komplexa. Det ökade fokus på
regelefterlevnad har en kortsiktig effekt på tillväxten eftersom branschen
behöver agera i linje tillsammans med sina partners för att säkerställa att
nödvändiga krav möts. Långsiktigt däremot, ser vi detta som en möjlighet - då
enbart de professionella och ansvarstagande operatörerna kommer att kunna
verka i den här miljön.

LeoVegas har under en tid fört diskussioner med UK Gambling Commission, UKGC,
angående förbättringar som LeoVegas som koncern kan utföra inom compliance.
Det är en givande diskussion som nu förs och ett samarbete med tydliga
riktlinjer hur vi ska ta nästa steg och förbättra oss inom regelefterlevnad
gällande vissa områden för den brittiska marknaden.

GDPR

GDPR infördes den 25:e maj och den största påverkan för oss är inom vårt
retention arbete. GDPR har gjort att en del kunder inte längre tar emot
erbjudanden från oss. Att vi inte kan kommunicera lika brett med våra kunder
är en ny verklighet vi måste förhålla oss till. Här är vi övertygade att vår
prisbelönta produkt och investeringarna i vårt varumärke ger oss en bra
position för fortsatt tillväxt.

Ansvarsfullt spelande och LeoSafePlay

Ansvarsfullt spelande är ett av LeoVegas viktigaste områden och vi har nu lagt
grunden för att skapa nästa generations system för ansvarsfullt spelande.
Grunden i arbetssättet är vår datadrivenhet och systemet är baserat på
machine learning. Kombinationen gör det möjligt att på ett strukturerat och
sofistikerat sätt upptäcka spelare som har eller är på väg att utveckla ett
osunt beteende.

Nya finansiella mål - år 2020
Under kvartalet presenterades nya finansiella mål som bekräftar vårt fortsatta
fokus på stark tillväxt i kombination med en sund syn på lönsamhet. Målet är
att uppnå intäkter om minst 600 MEUR och EBITDA om minst 100 MEUR.

Teknik
Under det andra kvartalet lanserade vi vår nya Front-end plattform. Fördelarna
med den nya plattformen är många och visar att LeoVegas är det ledande
GameTech bolaget. Tekniken förbättrar möjligheten för oss att fortsätta
erbjuda den bästa, snabbaste och mest innovativa spelupplevelsen i mobilen.
Den nya plattformen gör också att vi kommer bli mer effektiva inom teknik-
och produktutveckling då hastigheten att sätta nya funktioner i produktion
ökar.

Den nya plattformen förbättrar även LeoVegas arbete inom sökordsoptimering
(SEO). Värdet av förbättrad SEO är att kunderna kommer hitta direkt till
Leovegas.com via sökmotorer istället för att gå via tredje part. LeoVegas har
en förväntan att gradvis öka den organiska kundtrafiken och därmed bli mindre
beroende av affiliates för kundanskaffning via sökmotorer.

Sportbok 2.0 och ny design på LeoVegas.com
Vår nya sportbok är vår största release inom sportvertikalen sedan vi
lanserade sport våren 2016. Vi har tagit tekniskt ägarskap över stora delar
av sportklienten och introducerat en helt ny design som är mer intuitiv och
mer attraktiv. Med effektiv filtrering och högt fokus på relevans får våra
kunder rätt utbud presenterat på ett enkelt sätt.

Vår nya design är en modern tolkning av vårt varumärke och lyfter fram
samtliga produktvertikaler.

Parallellt med satsning på Sport för LeoVegas.com kommer också Rocket X att
lansera Sport på sitt varumärke Bet UK. Rocket X har valt leverantören SB
Tech. Koncernen kommer därmed att arbeta med tre olika leverantörer inom
sport; Kambi, Betconstruct och SB Tech. Detta ger oss en flexibilitet att
kunna erbjuda den bästa upplevelsen och anpassa erbjudandet till lokala
preferenser. På sikt ser vi att det är möjligt att använda fler leverantörer
på samma varumärke för att uppnå bästa möjliga sportupplevelse för våra
kunder.

Förändringar i ledningsgruppen
För att optimera arbetet med att driva bolagets strategiska agenda kring
ansvarsfullt spelande och tillväxt har vi förändrat i ledningsgruppen.

Som tidigare kommunicerat kommer LeoVegas CFO Viktor Fritzén ta en ny roll som
Senior Advisor. Viktor kommer att fokusera sitt arbete på strategiska frågor
kring tillväxt och värdeskapande. Ny CFO blir Stefan Nelson, som kommer
närmast från en roll som Director inom SEB Corporate Finance, och tillträder
den 22:a augusti. Stefan har en gedigen bakgrund med 20 års erfarenhet bland
annat som aktieanalytiker av spelsektorn. Detta i kombination med en bred
erfarenhet inom M&A kommer göra Stefan till en nyckelspelare framöver.

Louise Nylén får en nytillsatt roll som vice VD. Louise har tidigare varit
Chief Marketing Officer för LeoVegas. Richard Woodbridge anställs som ny
Chief Operation Officer och kommer ha det övergripande ansvaret för det
...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.