Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-13

Lerøy Seafood Group ASA : Q2 2015 Resultat

GOD UTVIKLING NEDSTRØMS, FORTSATT UTFORDRINGER FOR ØRRET

Lerøy Seafood Group oppnådde et driftsresultat før verdijustering av biomasse
på MNOK 370 i andre kvartal 2015, mot MNOK 500 i samme periode i 2014.
Resultatet tilsvarer et driftsresultat før biomassejustering per kg på NOK
9,2 mot NOK 12,2 på samme tid i fjor.

* Dette er den høyeste omsetning i noe kvartal i konsernets historie, som er
en refleksjon av vår økte aktivitet nedstrøms sier konsernleder Henning
Beltestad. Den viktigste årsaken til at driftsresultatet i andre kvartal
2015, er lavere enn driftsresultatet på samme periode i fjor, er høyere
uttakskost for egenprodusert laks og ørret, forteller Beltestad.

Lerøy Seafood Group rapporterer en omsetning på MNOK 3.324 i andre kvartal
2015 sammenlignet med MNOK 3.177 i samme periode i 2014. Sammenlignet med
andre kvartal 2014 falt konsernets slaktevolum av laks og ørret med 2 %.

For første halvår 2014 rapporterer konsernet en omsetning på MNOK 6.592, en
økning på 4 % fra tilsvarende periode i fjor, og den høyeste omsetning i noe
halvår i konsernets historie. Driftsresultat før verdijustering av biomasse i
første halvår 2015 var MNOK 774 mot MNOK 1.051 i samme periode i fjor.
Resultat før skatt før verdijustering av biomasse i første halvår 2015 var
MNOK 754 sammenlignet med MNOK 1.129 i samme periode i fjor.

Netto rentebærende gjeld den 30.06.2015 var MNOK 2.611 og egenkapitalandelen
var på 53 prosent.

SEGMENT HAVBRUK - VANSKELIG MARKED FOR ØRRET, MEN I BEDRING

Driftsresultatet før biomassejustering i segment Havbruk ble MNOK 266 i andre
kvartal 2015, ned fra MNOK 421 i samme periode i 2014. Havbruk høstet 40.295
GWT laks og ørret i andre kvartal 2015 som er en nedgang på 2 % fra samme
periode i 2014. EBIT/kg falt fra 10,3 kroner per kg i andre kvartal 2014 til
6,6 kroner per kg i andre kvartal 2015.

I andre kvartal 2015 oppnådde Lerøy Aurora en operasjonell EBIT på NOK 11,4
per kg. For samme periode rapporterer Lerøy Midt og Lerøy Sjøtroll EBIT per
kg på henholdsvis NOK 8,6 og NOK 2,3.

* Russlands importstopp for norsk laks og ørret fra 7. august 2014 vedvarer,
og vi ser at den fortsatt preger markedet, spesielt for ørret, sier
konsernleder Henning Beltestad. Hovedtrenden er at det volum som ble solgt
til Russland nå blir solgt til Europa, noe som medfører større press på
prisene, spesielt på ørret. Arbeidet med økt salg til alternative markeder
pågår for fullt, og bærer gradvis frukter. Imidlertid er realiserte
ørretpriser også i andre kvartal 2015 under realiserte priser for laks. Som
verdens største produsent av ørret har dette påvirket konsernets
prisoppnåelse negativt i andre kvartal 2015, forklarer han.
* Uttakskostnadene, spesielt på ørret, er fortsatt på et ekstraordinært høyt
nivå sett i et historisk perspektiv, sier konsernleder Henning Beltestad.
Men vi forventer at konsernets iverksatte tiltak, som er gjort i 2014 og
2015, spesielt innen rensefisk, vil redusere produksjonskostnadene gjennom
2015 og inn i 2016, legger han til.

SEGMENT VAP - GOD VEKST I AKTIVITETEN

Segment VAP består av fire enheter hvor Lerøy Seafood Group de senere år har
investert betydelig i økt kapasitet for høyforedling av laks og ørret.
Omsetningen i segmentet er opp 18 %, fra MNOK 395 i andre kvartal 2014 til
MNOK 468 i samme periode i 2015. Driftsmarginen er ned fra 5,3 % i andre
kvartal 2014 til 3,8 % i andre kvartal 2015.

* Vi ser at konsernets markedsarbeid, sammen med gode nasjonale og
internasjonale kunder, har bedret kapasitetsutnyttelsen i segmentet, sier
konsernleder Henning Beltestad, og forteller videre det er forventing om
ytterligere kapasitetsutnyttelse og fortsatt god vekst i dette segmentet.

SEGMENT SALG&DISTRIBUSJON - NOK ET KVARTAL MED POSITIV UTVIKLING

Segmentet Salg&Distribusjon har en omsetning på MNOK 3.192 i andre kvartal
2015, som er opp 6 % sammenlignet med andre kvartal 2014. Driftsmarginen er
på linje med i fjor på 2,1%, men driftsresultatet i år er inkludert
restruktureringskostnader på nesten MNOK 10.

* Salg&Distribusjon sitt hovedfokus er å drive etterspørselen etter sjømat i
form av nye produkter og nye markeder. I tillegg til at segmentet omsetter
egenprodusert laks og ørret, har det en betydelig aktivitet i omsetning av
sjømat fra eksterne leverandører og alliansepartnere. Dette sikrer
konsernet en stor produktbredde innenfor sjømatkategorien, forklarer
konsernleder Henning Beltestad.
* Lerøy Seafood Group er med å drive «revolusjonen» i distribusjonen av fersk
sjømat, fortsetter Beltestad. Konsernet har de senere år investert
betydelig i fabrikkapasiteten til flere bearbeidingsenheter sentralt
beliggende i Europa for å sikre ferskhet, servicegrad og nærhet til
kundene. Vi har fortsatt ubenyttet kapasitet i flere «fish-cuts» og ser et
stort potensiale for å øke aktiviteten og inntjeningen innenfor denne delen
av verdikjeden i årene som kommer, sier Henning Beltestad.

MARKEDSFORHOLD OG UTSIKTENE FREMOVER

Etter offentliggjøringen av stortingsmeldingen for Norsk havbruksnæring i
første kvartal 2015, ble saken behandlet og vedtatt i Stortinget i andre
kvartal. Som kommunisert i forrige kvartalsrapport var styret positv til
langsiktigheten det legges opp til, men svært kritisk til den
modell/indikator man ville benytte for fremtidig vekst. Styret er positiv til
at Stortinget også så dette, og at denne modellen inntil videre er utsatt.
Det er avgjørende viktig for utviklingen av vår næring at politikere forstår
potensialet i vår næring, og at man ikke i for stor grad fanges i øyblikkets
utfordringer.

Konsernet har investert mye i bruk av rensefisk i 2014 og inn i 2015, og ser
positive effekter av dette med betydelig reduksjon i antall behandlinger.
Konsernet er imidlertid fortsatt i en overgangsfase med ekstraordinært høye
behandlingskostnader. Inneværende år er et opptrappingsår for rensefisk
satsingen, og først i 2016 vil denne fullt ut være implementert. Den norske
kronen har svekket seg ytterligere mot viktige valutaer. Denne dynamikken er
positiv for prisrealiseringen på laks, men gir også økte fôrpriser. Styret
forventer per idag at uttakskostnadene vil bestå på et nivå som er over det
styret og ledelsen anser som normalt i kommende kvartal, dog med potensiale
for betydelig reduksjon i løpet av 2016.

Styret er med bakgrunn i markedsutsiktene og konsernets potensiale til
kostnadsreduksjoner positiv til framtidsutsiktene.

For 2015 forventer konsernet i dag et høstet volum på 181.500 GWT inkludert
andel av LSG sitt volum fra tilknyttede selskaper.

Styret har tidligere vært tydelig i sitt syn om behov for endringer i
reguleringen av havbruksnæringen i Norge mot såkalt rullerende MTB, for å gi
mindre sesongmessig variasjon i uttbudet av laks fra Norge. Gitt mangel på
slik endring forventer styret også inneværende år en sesongmessig nedgang i
priser i deler av andre halvår, men med god kontraktsdekning forventer styret
god inntjening i konsernet også i kommende kvartal.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning
Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Q2 2015 presentasjon
http://hugin.info/131537/R/1945220/705151.pdf
Q2 2015 rapport
http://hugin.info/131537/R/1945220/705152.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lerøy Seafood Group ASA via Globenewswire

HUG#1945220

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.