Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

The Lexington Company AB: The Lexington Company AB (publ) - Delårsrapport Januari - Juni 2018

08/24/18

LEXINGTON ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN I KVARTALET

APRIL - JUNI 2018

· Totala rörelseintäkter för perioden uppgick till 54,5 (53,9) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 69,2 (69,3) procent
· EBITDA uppgick till -4,8 (-3,0) MSEK
· EBITDA-marginalen uppgick till -8,8 (-5,6) procent
· Periodens resultat uppgick till -6,9 (-5,4) MSEK
· Kassa?ödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 103 (-9
497) KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -1,14 (-1,11) SEK
JANUARI - JUNI 2018

· Totala rörelseintäkter uppgick till 120,9 (121,4) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 65,2 (65,7) procent
· EBITDA uppgick till -7,5 (-4,9) MSEK
· EBITDA-marginalen uppgick till -6,2 (-4,0) procent
· Periodens resultat uppgick till -10,8 (-9,0) MSEK
· Kassa?ödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 664 (-13
967) KSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,80
(-1,83) SEK

VD HAR ORDET

Det är tillfredsställande att vi nu visar tillväxt igen i perioden.
Efter några kvartal med minskande försäljning slutar Q2 på ett plus.
Det känns väldigt roligt att vårt långsiktiga förändringsarbete
börjat ge effekt. Det är främst en stark utveckling för vår egen
webbshop, som ökat med drygt 30%, och försäljningen till externa
E-tailers (Online återförsäljare) som ger en positiv effekt i
kvartalet. Vi har också flera nya internationella E-tailers som vi
kommer att börja samarbeta med under tredje kvartalet.

Vi ser en ökad försäljning i våra egna butiker i perioden. Det är våra
norska och finska butiker som ökar försäljningen, delvis med hjälp av
två nya enheter i Oslo. I Sverige och USA ser vi en minskning i de
egna butikerna, främst beroende på att vi stängt en butik i Göteborg
och en i USA. Totalt samma antal butiker som i juni föregående år. Vi
ser fortsatt en stor potential i det egna butiksnätet, både
försäljnings- och imagemässigt, även om det blir allt viktigare
framöver att hitta rätt butikslägen med rätt trafik och att använda
butikerna mer i kombination med Onlinehandeln.

Affärsområdet Clothing visar en god tillväxt i kvartalet, framförallt
driven av Onlinehandeln, medan vi ser en minskning inom affärsområdet
Home, främst beroende på att flera stora, traditionella
återförsäljare både i Norden och internationellt har det kämpigt på
marknaden och drar ned på sina inköp. Det är också bland de
traditionella återförsäljarna som vi tappar omsättning, både inom
Home och Clothing.

Bruttomarginalen ligger kvar på en hög och tillfredsställande nivå i
perioden trots en försvagad krona, och då handeln generellt varit mer
aktivitets- och rabattinriktad än vanligt. Genom en ökad försäljning
genom egna kanaler och flytt av viss produktion klarar vi att hålla
bruttomarginalen uppe. Vi har också en lägre lagernivå än föregående
år, vilket är mycket tillfredsställande.

Satsningen på att utveckla vår webbshop, och på nya tekniska lösningar
för att effektivisera den externa Onlinehandeln, har kostat mer i
perioden än under tidigare kvartal. I kombination med kostnaden för
ny personal, utökat varumärkesskydd och en del andra administrativa
kostnader av engångskaraktär, bl.a. rekryteringskostnader, ökar våra
totala kostnader i kvartalet mer än intäkterna och påverkar EBITDA
marginalen negativt.

Vi har under våren fortsatt bygga upp vårt andra varumärke - Urban
Collective®- ett internationellt designkollektiv vi startat med full
fokus på hållbara produkter inom både Home och Clothing. Målgruppen
är yngre, medvetna, cityboende kunder som är intresserade av
kombinationen design, mångfald och hållbarhet. Distributionen kommer
huvudsakligen att ske Online, och den egna webbshopen -
www.urbancollective.com - öppnade i augusti.

Under tredje kvartalet levereras höstens nyheter ut för både Home och
Clothing. Framförallt ser vi fram emot att lansera vår nya
bäddkvalité i Cashmere Flannel, en helt unik produktserie.

Vi gör också ett "International Influencer Event" under New York
Fashion Week i början av september då vi öppnar ett "Lexington Pop Up
Hotel" i SoHo under några dagar för våra internationella influencers
och kunder. Det blir också en kick-off för den ökade Online satsning
vi gör i USA i höst.

Welcome to our world. Welcome to our dream.

Kristina Lindhe

Verkställande direktör

Denna information är sådan information som The Lexington Company AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08.00 CET. Lexingtons aktier
är noterade på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet LEX.
Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/the-lexington-company-ab/r/the-lexington-compa...
http://mb.cision.com/Main/11454/2599921/896724.pdf
http://mb.cision.com/Public/11454/2599921/9a0c4f3f39c3493b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.