Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

The Lexington Company AB: The Lexington Company AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 2017

05/16/17

Ökad försäljning och förbättrat resultat.

JANUARI - MARS 2017

· Totala rörelseintäkter ökade med 3,4 procent till 67,5 (65,3) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 62,8 (60,3) procent
· EBITDA uppgick till -1,9 (-4,3) MSEK
· EBITDA-marginalen uppgick till -2,8 (-6,6) procent
· Periodens resultat uppgick till -3,6 (-8,2) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 472
(-555) KSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,73
(-1,67) SEK

VD HAR ORDET

Under första kvartalet ser vi tillväxt på de flesta av våra viktiga
marknader som t.ex. Norge, Tyskland, Danmark och Spanien. Sverige och
UK ligger på samma nivå som förra året, medan vi ser minskningar på
vissa andra marknader som Frankrike, Finland och Italien.

Affärsområdet Clothing visar en bra ökning under kvartalet, särskilt i
Sverige och Norge, där försäljningen i våra egna butiker visar
tvåsiffrig tillväxt, trots att marknaden generellt haft en negativ
inledning på året. Introduktionen av Clothing i Danmark och Tyskland
under 2016, bidrar nu till affärsområdets försäljningsökning.

Året har startat trögare för affärsområdet Home, där vi har några
stora återförsäljare som haft en tuffare start på året, och därför
varit mer försiktiga med sina inköp än tidigare år. Vi fortsätter att
utveckla nya produkter, öka distributionen hos E-tailers och kommer
genomföra en utökad satsning på linjen "Urban Collective" framöver.

Början på året har annars dominerats av införsäljningen av nya
kollektioner och flera internationella mässor där vi deltagit med
både Home och Clothing. Nytt för i år var vår medverkan på den stora
inredningsmässan "New York Now" i början av februari och den tyska
inredningsmässan Nordstil. Båda drog in nya kunder på respektive
marknad.

Under perioden har vi tecknat kontrakt på två nya egna Lexington
Stores, en i Helsingfors och en i Stavanger. Båda kommer att öppna
under juni månad. Vi har också öppnat en mindre Franchisebutik med en
lokal partner i Tyskland i mars.

Vi har avsatt ökade resurser under kvartalet för att utveckla och
förbättra vår egen Online shop. En ny generation av "Lexington Online
Store" med utökad funktionalitet, förbättrad flexibilitet och flera
leveransalternativ lanseras under början av juni.

Det är också mycket tillfredsställande att vi fortsätter stärka vår
bruttomarginal som ett resultat av de åtgärder vi vidtagit tidigare,
i kombination med en bättre försäljningsmix.

Våra besparingsprogram i flera dotterbolag har gett önskat resultat,
och vi ser en resultatförbättring i alla dotterbolag.

Vi fortsätter att utveckla produktsortimentet och ökar våra insatser i
sociala media och traditionell marknadsföring för att stärka
varumärket. Vi breddar distributionen både Online och genom flera
egna butiker och återförsäljare för att förenkla för våra kunder.

Welcome to our world! Welcome to our dream!

Kristina Lindhe

Verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/the-lexington-company-ab/r/the-lexington-compa...
http://mb.cision.com/Main/11454/2266105/674771.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.