Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

The Lexington Company AB: The Lexington Company AB (publ) - Delårsrapport Januari - September 2019

11/15/19

JULI - SEPTEMBER 2019

· Totala rörelseintäkter uppgick till 70,7 (73,4) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 63,4 (64,6) procent
· EBITDA uppgick till 1,7 (5,5) MSEK
· EBITDA-marginalen uppgick till 2,5 (7,5) procent
· Periodens resultat uppgick till -0,2 (3,5) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03
(0,58) SEK

JANUARI - SEPTEMBER 2019

· Totala rörelseintäkter uppgick till 182,6 (194,3) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 64,8 (65,0) procent
· EBITDA uppgick till -12,8 (-2,0) MSEK
· EBITDA-marginalen uppgick till -7,0 (-1,0) procent
· Periodens resultat uppgick till -18,3 (-7,4) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,04
(-1,23) SEK

Tredje kvartalet bjöd på flera positiva signaler. Lexingtons egen
webbshop ökade försäljningen med över 40%, och de egna butikerna
ökade också försäljningen i kvartalet, vilket visar att vi gör saker
rätt och har bra produkter på marknaden som slutkunden gillar.
Försäljningen av de nya höstkollektionerna har också startat bra, och
vi ser en fortsatt stark efterfrågan för Lexington ICONS och
Lexington Hotel Collection som lanserades i våras. Tyvärr fortsätter
nedgången i traditionella återförsäljarledet där många butiker har
det fortsatt tufft, och försäljningsminskningen i den kanalen var
större än ökningen i de egna kanalerna.

Bolaget fortsätter integrera den fysiska handeln med online-handeln
och har genomfört flera lyckade projekt under sommaren. Flera
leveransställen för webbshopen, handla online - hämta i butik, ökad
försäljning online från egna butiker osv. Tidigare i år och under
senaste kvartalet har bolaget också ägnat mycket tid och resurser åt
att komma igång med nya E-tailers och Marketplaces. Det har varit ett
omfattande och omständligt jobb som krävt stora investeringar i
mjukvara och system, men under kvartalet har tre nya internationella
Marketplaces kommit igång och flera andra står på tur framöver. Under
kvartalet är försäljningen från nya Marketplaces ännu marginell, men
starten och tendensen är positiv och vi kommer att se en ökande
försäljning härifrån under Q4 och framåt.

Bruttomarginalen är fortsatt hög, men vi ser en liten minskning i
perioden jämfört med föregående år, främst beroende på en svagare
krona.

Bolagets kostnadsbesparingar börjar nu få genomslag främst i egna
butiker, men vi har samtidigt haft ökade kostnader för nya projekt
som t.ex. integrationen av Marketplaces. Vi har också ökat våra
marknadsföringssatsningar online och i sociala media under perioden
för att stärka varumärket och vår marknadsposition. Minskade
kostnader i de egna butikerna förbättrar lönsamheten och vi
intensifierar nu arbetet med att minska övriga kostnader i
verksamheten framöver. Arbetet med vårt rörelsekapital fortsätter,
och vi ser bl.a. minskande lagernivåer.

På grund av den minskade försäljningen i kvartalet och ökningen av
kostnader i framåtriktade projekt som ska bidra till
resultatförbättringar på sikt, minskar resultatet i perioden.

Lexingtons hållbarhetsarbete fortsätter och vi utökar nu vår oeko-tex
certifiering till att också omfatta allt bäddlinne samt delar av vårt
Living sortiment. Våra handdukar är certifierade sedan tidigare. Vi
ligger långt fram i det här arbetet och vi tycker det är
grundläggande för vårt varumärke och kvalitetsstämpel att hållbarhet
är en central del i verksamheten.

Trots osäkerheten på marknaden fortsätter vi fokusera på det vi kan
påverka och förbättra. Bolaget investerar vidare i varumärket som är
den viktigaste enskilda tillgången och som kommer att bli ännu
viktigare ju mer online-handeln ökar framöver. Att fortsätta utveckla
användandet av sociala kanaler, göra samarbeten med influencers och
utnyttja andra möjligheter att nå slutkunden är saker vi prioriterar.
Vi ökar spenderingen i media i våra egna- och i andra digitala
kanaler.

Welcome to our world. Welcome to our dream.

Kristina Lindhe

Verkställande direktör

Denna information är sådan information som The Lexington Company AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08.00 CET. Lexingtons
aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under
kortnamnet LEX. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser,
email: certifiedadviser@arctic.com, tel: +46 844 68 61 00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/the-lexington-company-ab/r/the-lexington-comp...
https://mb.cision.com/Main/11454/2962349/1141893.pdf
https://mb.cision.com/Public/11454/2962349/80e280d42673567b.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.