Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-06

The Lexington Company AB: The Lexington Company AB (publ) - The Lexington Company AB:s företrädesemission övertecknad

07/06/17

Den 29 juni 2017 avslutades teckningstiden i The Lexington Company
AB:s (publ) ("Lexington" eller "Bolaget") företrädesemission om högst
cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen
tecknades till cirka 38 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka
194 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 086 666 aktier
och Lexington tillförs därmed cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader
om cirka 1,2 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag,
den 6 juli 2017.

- Vi är mycket glada över intresset i nyemission. Genom det kapital vi
tillförs stärker vi vår kassa och ger Lexington större finansiell
flexibilitet, vilket ger oss en bra grund för framtida satsningar i
verksamheten, kommenterar Tommy Lindhe, styrelseordförande i
Lexington.

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen tecknades till 37 927 800 SEK inklusive
teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 193,91 procent. 1
086 666 aktier nyemitteras och Lexington tillförs därmed cirka 19,6
MSEK före emissionskostnader. 870 926 aktier (motsvarande cirka 80
procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. VD och
styrelseledamot Kristina Lindhe och styrelseordförande Tommy Lindhe
(via bolag), styrelseledamot Staffan Persson (via bolag), samt
styrelseledamot Nils Vinberg, tilldelas totalt 516 751 aktier
(motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen). Tilldelning har
skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i Bolagets
memorandum. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt
kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut
idag, den 6 juli 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ej
avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När Lexingtons företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer
det totala antalet aktier att uppgå till 5 976 666 stycken och
aktiekapitalet kommer att uppgå till 657 433,26 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq
Stockholm First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat
nyemissionen. Registrering är beräknad att ske i slutet av juli 2017.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Lexington i
samband med nyemissionen.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 4 06 15 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Lexington, vänligen kontakta:

Tommy Lindhe, Styrelsens ordförande

The Lexington Company AB (publ)

Tel: +46 (0) 8 54 55 58 00

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som The Lexington Company AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli
2017 kl. 08.00 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/the-lexington-company-ab/r/the-lexington-compa...
http://mb.cision.com/Main/11454/2303319/697298.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.