Du är här

2017-10-06

LIDDS AB: Beslut vid extra bolagsstämma i LIDDS

Den 6 oktober 2017 hölls extra bolagsstämma i LIDDS AB (publ). Nedan följer
sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig
majoritet
.

Vid stämman var 5 388 090 (25,7 procent) av totalt 20 980 769 aktier
representerade.

Vid extra bolagsstämma den 6 oktober 2017 beslutades att inrätta ett
teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för stämmovalda styrelseledamöter
i LIDDS genom emission av högst 750 000 teckningsoptioner på följande
villkor;

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast
tecknas av nuvarande stämmovalda styrelseledamöter i LIDDS där styrelsens
ordförande ska ha rätt att teckna 250 000 teckningsoptioner och övriga
stämmovalda styrelseledamöter (fyra stycken) ska ha rätt att teckna 125 000
teckningsoptioner var.

För teckningsoptionerna och utnyttjandet av dessa gäller i övrigt deVillkor
för "teckningsoptioner 2017/2020 - styrelse" i LIDDS AB (publ)
som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Vid extra bolagsstämma beslutades också att inrätta ett
teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för den verkställande direktören
och övriga nyckelpersoner i LIDDS genom emission av högst 250 000
teckningsoptioner på följande villkor;

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast
tecknas av den verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i LIDDS där
den verkställande direktören skall ha rätt att teckna 125 000
teckningsoptioner och övriga nyckelpersoner (fem stycken) ska ha rätt att
teckna 25 000 teckningsoptioner var.

För teckningsoptionerna och utnyttjandet av dessa gäller i övrigt deVillkor
för "teckningsoptioner 2017/2020 - nyckelpersoner" i LIDDS AB (publ)
som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Teckning i de båda programmen ska ske senast den 11 oktober 2017. Teckning ska
ske på teckningslista.

1 krona ska betalas för varje teckningsoption. Teckningskursen svarar mot
bedömt marknadsvärde fastställt av KPMG AB per den 12 september 2017 med
tillämpning av värderingsmodellen Black&Scholes.

Tecknade och tilldelade teckningsoptioner ska betalas kontant senast den 13
oktober 2017 genom insättning på av LIDDS anvisat bankkonto.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i LIDDS mot
kontant betalning till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under perioden
fr.o.m. den 15 april 2020 t.o.m. den 15 oktober 2020.

Motivet till de båda förslagen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
för de stämmovalda styrelseledamöterna samt den verkställande direktören och
övriga nyckelpersoner i LIDDS.

Genom ett sådant program erbjuds möjlighet att ta del av en värdetillväxt i
LIDDS aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för LIDDS
verksamhet och resultatutveckling, till förmån för LIDDS och dess aktieägare.

Vid full nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner ökar
aktiekapitalet med 53 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om ca 4,8
procent av aktiekapital och röster.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22,
e-post:monica.wallter@liddspharma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl. 12:00
CET.

Kort om Lidds

LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar
med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet
lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och
behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin
möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i
upp till sex månader. NanoZolid® kan kombineras med både små och stora
farmaceutiska molekyler, som exempelvis antikroppar. Företagets mest
avancerade projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot som innehåller
2-hydroxyflutamid, vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad
klinisk effekt. Prostatacancerprojektet är för närvarande i Fas IIb.
Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har
aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener,
cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq,
First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information,
besökwww.lidds.se.

Nyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/2140110/819461.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.