Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

LifeAir: Årsstämman i LifeAir AB (publ)

Vid årsstämman i LifeAir AB (publ) i Stockholm den 23 maj 2017
fattades följande beslut:

Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern samt
föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Val av styrelse och revisorer

Nyval skedde av Paul Fischbein, Per Hedebäck och Magnus Khysing. Omval
skedde av styrelseledamöterna Göran Wikström och Peter Holmberg. Rolf
Börjesson, Sören Gyll och Bengt Holmqvist hade avböjt omval.

Paul Fischbein valdes som styrelseordförande.

Tommy Mårtensson valdes som revisor.

Arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 550 000 SEK, varav
ordföranden skall erhålla 150 000 SEK och var och en av de
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 100
000 SEK.

Revisorn skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsen erhöll bemyndigande till att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla
skuldebrev.

Styrelsens konstituerande möte

Den av årsstämman valda styrelsen har hållit ett konstituerande
styrelsemöte.

För ytterligare information kontakta:

Roger Sogge
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 51 15
roger.sogge@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 20:30 CET.

Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom
att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av
miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade
teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth
Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lifeair/r/arsstamman-i-lifeair-ab--publ-,c2272703
http://mb.cision.com/Main/14919/2272703/679088.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.