Du är här

2017-05-23

LifeAir: Förbättrad orderingång för LifeAir

LifeAir ökar orderingången under första kvartalet 2017 med 1,5 MSEK
jämfört med första kvartalet 2016. "LifeAir har en något förbättrad
orderingång under årets första kvartal där flera marknader har gått
bättre än någonsin tidigare. En stor del av orderingången har dock
inte kunnat levereras under kvartalet men leverans och omsättning
förväntas kunna ske innan halvårsskiftet 2017", säger Roger Sogge, VD
i LifeAir.

· Orderingången för första kvartalet förändrades med 1 468 TSEK till
12 817 TSEK (11 349)

· Nettoomsättningen för första kvartalet förändrades med -5 499 TSEK
till 6 924 TSEK (12 423)

· Rörelseresultatet för första kvartalet förändrades med -2 409 TSEK
till -2 646 TSEK (-237)

· Resultatet före skatt för första kvartalet förändrades med -2 236
TSEK till -2 878 TSEK (-642)

Roger Sogge, LifeAirs VD, kommenterar

"Vi ser en bra tillväxt i Europa som står för större delen av LifeAirs
orderingång under årets första tre månader. Både gamla och nya kunder
har ökat sina beställningar. På grund av oväntat hög försäljning i
slutet av 2016 hade vi få produkter i lager vid ingången av 2017,
varför en stor del av inkommande order under årets första kvartal
inte kunnat levereras under kvartalet och ligger nu i
tillverkningsfas för leverans och omsättning innan sommaren.

Det är även mycket glädjande att konstatera en ökad bruttomarginal
under det första kvartalet. Det kan huvudsakligen härledas till ökad
digital direktförsäljning samt försäljningstillväxt i Europa.

Den globala utvecklingen är att försäljning av luftrenare i större
utsträckning sker online på nätet. Därför intensifierar vi nu våra
ansträngningar att bättre utnyttja digitala medier för marknadsföring
och direktförsäljning via vår egen och andras online-butiker. Det
kommer innebära inte bara ökad marginal på vår försäljning utan även
förbättra möjligheterna att driva marknadsföring och information
genom direktkontakt med våra slutkunder. Det ger oss också bättre
möjligheter att etablera och kontrollera vårt varumärke. Vi
implementerar just nu denna strategi i Storbritannien och USA och
flera andra marknader följer under året.

Plan för att nå lönsamhet

Bolaget arbetar aktivt med en plan för att snabbt nå lönsamhet. Detta
innebär både att förbättra bolagets försäljningskanaler, öka
marginalerna och öka försäljningen samt introducera nya produkter i
för bolaget nya marknadssegment. Bolaget förbereder för att
lanseringen av de kommande produkterna ska bli lyckad och bidra till
en positiv utveckling för bolaget. Med nya produkter i både
hemkonsument- och kommersiella segmentet breddar bolaget sin
potentiella marknad och får en utmärkt utgångspunkt för att bli en
marknadsledande aktör.

Med ökad försäljning genom såväl nya som befintliga partners samt
utvecklingen av vår egen direktförsäljning ser vi med spänning fram
emot lansering av nya produkter. Utvecklingsplanerna för de nya
konsument- och kommersiella produkterna följer plan och vi räknar med
lansering av dessa produkter i slutet av året på ett flertal
marknader.

Breathe easy and enjoy life!"

Roger Sogge

VD, LifeAir AB (publ)

Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år
förutom belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där
belopp vid utgången av föregående år avses. Alla belopp från
föregående år avser LifeAirs förvärvade verksamhet som om förvärvet
hade skett per den 1 januari 2016.

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första kvartalet förändrades med -5 499 TSEK
till 6 924 TSEK (12 423). Den låga nettoomsättningen under 2017,
trots stark orderingång, beror på att leveranser inte kunnat ske på
grund av litet lager vid ingången av 2017. Ej levererade produkter är
under tillverkning för leverans och omsättning under andra kvartalet.

Rörelseresultatet för första kvartalet förändrades med -2 409 TSEK
till -2 646 TSEK (-237), främst på grund av lägre nettoomsättning.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens egna kapital uppgick till 25 291 TSEK (28 146). Soliditeten
uppgick till 69,2 procent (69,0). Koncernens likvida medel uppgick
till 9 981 TSEK (17 157).

LifeAir-aktien

Aktiekapitalet uppgick den 31 mars 2017 till 18 536 764,50 SEK (17 053
819,92), fördelat på 12 357 843 aktier, envar med ett kvotvärde om
1,50 SEK. Bolagets aktie är noterad på NGM Nordic MTF (Nordic Growth
Market AB). Den 31 mars 2017 var aktiekursen 4,00 SEK. Det totala
börsvärdet vid utgången av första kvartalet uppgick till 49,4 MSEK.

Koncernen

Koncernen består av moderbolaget LifeAir AB (publ) och de helägda
dotterbolagen LightAir Holding AB, LifeAir International AB, LifeAir
Development AB och Redray AB samt de delägda intressebolagen LightAir
CellFlow West AB och LightAir CellFlow East AB. Koncernen har 8
anställda i Sverige. Någon verksamhet bedrivs inte i LifeAir
Development AB och Redray AB.

För ytterligare information kontakta:

Roger Sogge
VD, LifeAir AB (publ)
070-961 51 15
roger.sogge@lifeair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LifeAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lifeair.com

---

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 13:00 CET.

Om LifeAir

LifeAir AB (publ) förbättrar människors hälsa och välbefinnande genom
att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av
miljöer. Produkterna är baserade på två unika och patenterade
teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF (Nordic Growth
Market AB) under kortnamnet LAIR MTF. Läs mer på www.lifeair.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lifeair/r/forbattrad-orderingang-for-lifeair,c...
http://mb.cision.com/Main/14919/2272145/678737.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.